Kunkin Erasmus-akkreditoinnin yhteydessä hyväksytyn hankesopimuksen sekä lyhytkestoisen liikkuvuushankkeen päättyessä organisaatio toimittaa loppuraportin toteutetuista aktiviteeteista ja saavutetuista tavoitteista.

Kansallinen toimisto voi tehdä erilaisia tarkastuksia ja seurantakäyntejä tarjotakseen tukea hankkeiden hallinnointiin, seuratakseen edunsaajaorganisaatioiden hankkeiden edistymistä ja tuloksia ja varmistaakseen sovittujen laatustandardien noudattamisen.