Henkilöbrändäys on noussut viime vuosina pinnalle. Sanana henkilöbrändäys voi herättää paljon tunteita. Henkilöbrändäyksellä voi erottautua esimerkiksi asiantuntijatöissä. Oman henkilöbrändin rakentamisesta ei kannata ottaa ylimääräistä stressiä, sillä jo pelkästään aktiivisella osallistumisella esimerkiksi sosiaalisen median kanavissa, pystyy helposti ja jopa huomaamattaan rakentamaan itselleen henkilöbrändiä. Vaikka käsite on melko uusi, on henkilöbrändäyksen keinoilla pyritty vaikuttamaan jo kauan.

Jokaisella meistä on henkilöbrändi, yksityiselämässä ja ammattiroolissa. Henkilöbrändi muodostuu henkilöön liittyvien tietojen ja mielikuvien kokonaisuudesta myös ilman henkilön omaa aktiivista toimintaa. Parhaimmillaan henkilöbrändäys on hyvää sisältömarkkinointia omasta itsestä.. Ideana on, että henkilöbrändäys auttaa rakentamaan positiivista mielikuvaa henkilöstä. Suomessa esimerkiksi poliitikot ovat jo pitkään käyttäneet henkilöbrändäyksen keinoja.

Henkilöbrändi koostuu monesta asiasta. Siihen vaikuttaa esimerkiksi oma persoona, osaaminen ja henkilöbrändäyksen kohderyhmä. Helppo tapa tutustua siihen, miten ihmiset rakentavat omaa brändiään on esimerkiksi käydä jonkun tunnetun henkilön Twitter tai LinkedIn -tilillä ja katsoa, miten henkilö keskustelee ja miten hän tuo asioitaan esille. Vertailemalla eri henkilöitä, on helppo esimerkiksi huomata henkilön persoonallisuuden piirteitä tai tapoja toimia.

Työntekijät tai työnhakijat voivat haluta parantaa omaa ammatillista mainettaan ja siten ikään kuin kasvattaa omaa arvoaan. Oman henkilöbrändäyksen rakentamiseen liittyy vahvasti oman osaamisen tunnistaminen. Omasta osaamisesta voi kuitenkin ensin olla vaikea kertoa tai omia vahvuuksiaan voi olla vaikeata huomata. Henkilöbrändin rakentamista ajateltaessa ei kannata olla liian itsekriittinen vaan lähteä siitä liikkeelle, minkälainen oikeasti olet. Jos yrittää esittää jotain muuta kuin on, se paljastuu pian.

Työntekijät tai työnhakijat voivat haluta parantaa omaa ammatillista mainettaan ja siten ikään kuin kasvattaa omaa arvoaan. Oman henkilöbrändäyksen rakentamiseen liittyy vahvasti oman osaamisen tunnistaminen. Omasta osaamisesta voi kuitenkin ensin olla vaikea kertoa tai omia vahvuuksiaan voi olla vaikeata huomata. Henkilöbrändin rakentamista ajateltaessa ei kannata olla liian itsekriittinen vaan lähteä siitä liikkeelle, minkälainen oikeasti olet. Jos yrittää esittää jotain muuta kuin on, se paljastuu pian.

Jos henkilöbrändin tietoinen kehittäminen tuntuu vaikealta voi sitä myös melkein huomaamatta rakentaa. Miettimällä, minkälaista osaamista ja asiantuntemusta itselläsi on, mitä annettavaa sinulla on muille ja missä haluat kehittyä paremmaksi, on hyvä pohja oman henkilökuvan rakentamisessa. Ei tarvitse olla alan huippusiantuntija, jotta voi jakaa omia havaintojaan, joista on hyötyä muille. Yksi hyvä keino onkin rohkaistua keskustelemaan esimerkiksi LinkedInissa. Osallistumalla keskusteluun pystyt helposti rakentamaan henkilöbrändiäsi aivan huomaamatta oman osaamisesi ja mielenkiinnon kohteittesi kautta.

 

Takaisin Europassin etusivulle