Hyppää pääsisältöön

Holokaustin opetus


Holokaustilla tarkoitetaan toisen maailmansodan aikaista juutalaisten joukkotuhoa. Holokausti oli ihmisoikeusrikos, jonka toteuttamiseen, hyväksymiseen tai sivustakatsomiseen osallistui koko Eurooppa. Holokaustia on opiskeltava ja muistettava, jotta vastaavaa ihmisoikeusrikosta ei enää koskaan tapahdu.

Holokaustin opetus tarjoaa oppijoille tietoa tapahtumasta, joka oli perustavanlaatuisella tavalla ihmiskunnan arvojen vastainen. Se antaa heille myös mahdollisuuden ymmärtää kansanmurhaan johtaneita mekanismeja ja prosesseja sekä niitä valintoja, joita tekemällä ihmiset edesauttoivat tai jarruttivat vainojen ja murhien toteutumista tai osoittivat hyväksyvänsä ne.  

Opetushallituksen Holokaustin opetus -sivustolla opettajat, kasvattajat ja muut opetusalan ammattilaiset pääsevät kartuttamaan omaa tietämystään holokaustista ja voivat hyödyntää erilaisia materiaaleja oman opetuksensa tukena. Sivusto päivittyy jatkuvasti.

Oppaita ja muita julkaisuja

Kuvituskuva - pojat ja tietokoneet
IHRA:n julkaisun Suosituksia holokaustin opetukseen tarkoituksena on tarjota opetusalan ammattilaisille ja opetushenkilöstölle pohja, jonka avulla he voivat muun muassa kehittää holokaustiin liittyviä tietojaan, luoda kiinnostavia oppimisympäristöjä holokaustin opiskeluun sekä tarjota ihmisoikeuksiin ja kansanmurhien ehkäisemiseen liittyvää opetusta ja koulutusta.
Kaksi henkilöä katsoo tietoa tietokoneelta
Antisemitismi on edelleen ongelma, joka ei tunne kansallisia, uskonnollisia, sosiaalisia tai taloudellisia rajoja. Yläkoulun ja toisen asteen opettajille suunnattu opas kouluttaa käsittelemään opetuksessa antisemitismiä, holokaustia ja holokaustin kieltämistä.