Lapset, nuoret ja aikuiset kohtaavat informaatiovaikuttamista usein sosiaalisen median palveluissa. Ilmiötä voidaan käsitellä kasvatuksessa ja koulutuksessa osana monilukutaitoa ja digitaalista osaamista eri oppiaineissa.