E-oppimateriaalien laatukriteerit on tarkoitettu erityisesti kahdelle kohderyhmälle: ensinnäkin opettajille ja muille kouluttajille auttamaan erilaisen verkossa saatavan oppimateriaalin arvioimista ja valitsemista ja toiseksi oppimateriaalien tekijöille ohjeistamaan hyvien e-oppimateriaalien piirteitä ja antamaan näkemyksiä siitä, millaisia pedagogisia ominaisuuksia oppimateriaalissa voisi olla. Laatukriteerit keskittyvät käytettävyyteen ja pedagogisiin piirteisiin eli siihen, millaista oppimista e-oppimateriaali voisi ohjata ja tukea. Opetushallitus on julkaissut 2012 e-oppimateriaalin pedagogiikasta kirjan Laatua e-oppimateriaaleihin, ja siinä kirjoitetaan verkko-oppimateriaalin pedagogisista piirteistä laajasti, esimerkkeineen. Nämä laatukriteerit ovat osittain tämän kirjan konkreettinen tiivistelmä.