Suomi on aktiivisesti mukana monissa kansainvälisissä koulutusjärjestelmien tuloksellisuutta mittaavissa arvioinneissa. Osallistuminen näihin arviointeihin tarjoaa arvokasta tietoa koulutusjärjestelmän kehittämisen tueksi sekä mahdollisuuden jakaa parhaita käytäntöjä muiden maiden kanssa, edistäen näin globaalia koulutuksen kehitystä.


Päivitetty