Suomi osallistuu useisiin koulujärjestelmän tuloksellisuutta mittaaviin kansainvälisiin arviointeihin. Arvioinnit liittyvät useimmiten perusopetukseen. Kansainvälisiin koulutusarviointeihin osallistuu useita maita eri puolilta maailmaa, eniten osallistujamaita oli mukana vuoden 2018 Pisassa, yhteensä 80 maata tai erillistä aluetta.