Opetushallitus laatii lasten ja nuorten kiusaamisen, häirinnän, syrjinnän ja väkivallan ehkäisyyn, niiden tunnistamiseen ja niihin puuttumiseen keskittyvän verkkosivuston ja uudet materiaalit liittyen OKM:n toimenpideohjelmaan ja STM:n Lapsistrategiaan. #EiKaikelleVäkivallalle -sivusto suunnitellaan yhteistyössä eri tahojen kanssa, oppilaita ja opiskelijoita kuullen sekä kodin ja koulun yhteistyötä tukien.
Kuvituskuvassa näkyy jalat ja keltaiset saappaat kalliolla

Opetushallitus julkaisee lasten ja nuorten kiusaamisen, häirinnän, syrjinnän ja väkivallan ehkäisyyn, niiden tunnistamiseen ja niihin puuttumiseen tehdyn sivuston ja uudet materiaalit tammikuussa 2023. Sivusto laaditaan liittyen OKM:n toimenpideohjelmaan. Eri hallinnonalojen toimista koostuvan ohjelman taustalla ovat hallitusohjelman kirjaukset mm. syrjimättömyydestä sekä jokaisen lapsen ja nuoren oikeudesta koskemattomuuteen. Tavoitteena on, että kenenkään ei tarvitse kohdata kiusaamista, häirintää, väkivaltaa, syrjintää tai vihapuhetta koulussa tai oppilaitoksissa. Sivusto on myös yksi STM:n Lapsistrategian toimenpiteistä.

Uusi kiusaamisen, häirinnän, syrjinnän ja väkivallan ehkäisyyn, niiden tunnistamiseen ja niihin puuttumiseen tehty sivusto

  • kertoo olemassa olevasta lainsäädäntö- ja normipohjasta
  • antaa käytännön ohjeita sekä konkreettisia toimenpiteitä varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa
  • sitouttaa koko yhteisöä vahvistamaan kiusaamista, häirintää, syrjintää ja väkivaltaa ehkäisevää sekä yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia tukevaa toimintakulttuuria
  • lisää lasten, oppilaiden ja opiskelijoiden ymmärrystä kiusaamisen, häirinnän, syrjinnän ja väkivallan vaikutuksista sekä vahvistaa oppilaiden ja opiskelijoiden osallisuutta
  • vahvistaa huoltajien osallisuutta kodin ja koulun yhteistyön avulla.

Sivusto tarjoaa tukea opettajille, rehtoreille, opiskeluhuollon ja muille varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, lukioiden ja ammatillisten koulujen ammattilaisille, sekä oppilaille, opiskelijoille, huoltajille ja vanhemmille. Tavoitteena on saada aikaan helposti saavutettava ja käytettävä, asiapitoinen tutkimustietoon ja normeihin nojaava sivusto, joka saa aikaan ajattelun muutosta ja rohkaisee toimimaan yksin ja yhdessä.

Sivustokokonaisuus julkaistaan suomen kielellä 26.1.2023. 
 
Ruotsinkielinen sivusto julkaistaan 21.2.2023.Sivuston ja materiaalien julkistamistilaisuus järjestetään torstaina 26.1.2023 klo 12.00 - 15.00, Opetushallituksen tiloissa Helsingissä ja etäyhteydellä.
 

Lisätietoa: Erityisasiantuntija Anne Kolehmainen anne.kolehmainen(at)oph.fi