Avain roikkuu nauhassa naulakoiden edessä

RAY Network on avoin ja itsenäinen eurooppalainen nuorisotutkimusverkosto. Se on perustettu vuonna 2008 tuottamaan tutkimustietoa EU:n nuoriso-ohjelmien kehittämisen tueksi. Verkostoon kuuluu Erasmus+ ja Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmien kansallisia toimistoja tutkimuskumppaneineen. Verkostoa koordinoidaan Suomessa Opetushallituksessa yhteistyössä kansainvälisen tutkimuskumppanin, Youth Policy Labs, kanssa. Suomea koskevaa tutkimusaineistoa analysoi Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia.

RAY nimi muodostuu englanniksi sanoista ‘Research-based analysis of European youth programmes’.

Kartalla – tutkittua EU:n nuoriso-ohjelmista -julkaisusarja

 • RAY-verkoston seurantatutkimus RAY LTE-EXT: Erasmus+ Youth in Action -ohjelmaan osallistumisella on vaikutuksia nuorten elämään vielä kahdeksan vuotta hankkeen jälkeen
 • RAY-verkoston kyselytutkimus RAY MON/SOC: EU:n nuoriso-ohjelmiin osallistuneet nuoret ja nuorisotyöntekijät ovat tyytyväisiä hankkeissa saatuihin kokemuksiin ja osaamiseen

Suomi osallistuu seuraaviin tutkimushankkeisiin

Tutkimuslähtöinen seuranta ja monitorointi Erasmus+ nuorisoalalla (RAY MON)

 • RAY MON osallistuu Erasmus+ nuorisoalan ja sen rahoittamien hankkeiden laadun monitorointiin ja kehittämiseen.
 • Hankkeen aloitusvuosi: 2009.

Tutkimuslähtöinen seuranta ja monitorointi Euroopan solidaarisuusjoukoissa (RAY SOC)

 • RAY SOC tutkii Euroopan solidaarisuusjoukkoja ohjelman kehittämiseksi.
 • Hankkeen aloitusvuosi: 2019.

EU:n nuoriso-ohjelmat ja strategiat (RAY STRAT)

 • RAY STRAT tutkii EU:n nuoriso-ohjelmia ohjaavia ohjelmatason ja erillisten toimintojen strategioita. 
 • Hankkeen aloitusvuosi: 2021.

Digitalisaatio nuorisotyössä ja non-formaalissa oppimisessa (RAY DIGI)

 • RAY DIGI tutkii digitalisaatiota, dokumentoi sen kehittymistä EU:n nuoriso-ohjelmissa ja kehittää suosituksia digitaalisuuden vahvistamiseksi nuorisotyössä.
 • Hankkeen aloitusvuosi 2021.

Osallisuuden ja kansalaisuuden pitkäaikaiset vaikutukset Erasmus+ nuorisoalalla, jatko (RAY LTE-EXT)

 • Alkuperäinen RAY LTE kartoitti Erasmus+ Youth in Action -ohjelmaan osallistumisen pitkän aikavälin vaikutuksia nuorten kansalaistaitoihin ja osallisuuden kokemuksiin. Se toteutettiin kymmenessä maassa vuosina 2015–2019. 
 • Vuonna 2023 haastattelututkimus toteutettiin uudelleen, nyt kuudessa maassa.
 • Hankkeen aloitusvuosi: 2023.

Naapuruusalueiden kumppaneiden kanssa toteutettavien hankkeiden vaikutukset ja mahdollisuudet EU:n nuoriso-ohjelmissa (RAY NPC)

 • Yhteistyössä Beyond Borders -yhteistyöhankkeen kanssa
 • Hankkeen aloitusvuosi: 2023

Suomi on osallistunut seuraaviin, jo päättyneisiin tutkimushankkeisiin

Osallisuuden ja kansalaisuuden pitkäaikaiset vaikutukset Erasmus+ nuorisoalalla (RAY LTE)

 • RAY LTE kartoitti Erasmus+ Youth in Action -ohjelmaan osallistumisen pitkän aikavälin vaikutuksia nuorten kansalaistaitoihin ja osallisuuden kokemuksiin. 
 • Hanke toteutettiin 2015–2019. 

Osaamisen kehittäminen Erasmus+ nuorisoalalla (RAY CAP)

 • RAY CAP tutki Erasmus+ nuorisoalan koulutus- ja tukitoimiin osallistuneiden nuorisotyöntekijöiden ja nuorten parissa toimivien sekä organisaatioiden osaamisen kehittymistä.
 • Hanke toteutettiin 2015–2019. 

Strategisten kumppanuuksien ja yhteistyön vaikutukset Erasmus+ nuorisoalalla (RAY INNO)

 • RAY INNO paneutui Erasmus+ nuorisoalan strategisten kumppanuuksien ja yhteistyön (KA2) vaikutuksiin, rooliin ja mahdollisuuksiin innovaatioiden ja hyvien käytäntöjen vaihdon edistäjinä nuorisosektorilla ja siihen liittyvillä aloilla.
 • Hanke toteutettiin 2018–2020. 

Organisaatioiden kehittyminen ja oppiminen nuorisoalalla (RAY LEARN)

 • RAY LEARN tutki nuorisoalan organisaatioiden ja verkostojen kehittymisen ja oppimisen strategioita ja käytäntöjä.
 • Hanke toteutettiin 2018–2020. 

Koronapandemian vaikutukset eurooppalaiseen nuorisotyöhön (RAY COR)

 • RAY COE dokumentoi ja analysoi koronapandemian vaikutuksia eurooppalaiseen nuorisotyöhön. 
 • Hanke toteutettiin 2020–2022. 

Osallisuus ja kansalaiskasvatus EU:n nuoriso-ohjelmissa (RAY PART)

 • RAY PART keskittyi osallisuuteen sekä kansalaiskasvatukseen ja -oppimiseen EU:n nuoriso-ohjelmissa. Hankkeessa selvitettiin myös, miten osallisuuden ja kansalaiskasvatuksen toteuttamiseen liittyvää osaamista voidaan kehittää.
 • Hanke toteutettiin 2019–2021. 

Tutustu eurooppalaiseen RAY-verkostoon

Voit olla yhteydessä projektipäällikkö Carmen Teubl-Kiviniemeen, kun haluat lisätietoa koko RAY-verkoston toiminnasta.

Yhteyshenkilö Suomessa

Voit olla yhteydessä ohjelma-asiantuntija Lotte Telakiveen, kun haluat lisätietoa RAY:n toiminnasta Suomessa.