Varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen sekä vapaan sivistystyön digitalisaation viitekehystyön tavoitteena on muodostaa yhteinen suunta digitalisaation kehitykselle​ kasvatuksessa ja opetuksessa sekä tarjota konkreettista tukea kasvatuksen ja koulutuksen digitalisaation arkeen.
Kaksi nuorta istumassa tietokoneiden äärellä.

Varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen sekä vapaan sivistystyön digitalisaation viitekehystyössä määritellään opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen ja toimialan yhteistyönä kehittämistyötä ohjaavat periaatteet, tavoitetila ja toimenpiteet digitalisaation eri osa-alueille, joita ovat:

 1. Digitalisaation kehittämisen edellytykset

  Tehtävänä on toimialan digitalisaation kokonaiskuvan muodostaminen ja hallinta. Keskiössä on yhteisten toimintamallien löytäminen ja hyödyntäminen. Lisäksi kehittyvien teknologioiden muutosten havainnointi sekä kehittämistarpeiden tunnistaminen ja hallinta ovat isossa roolissa. Toiminnan kohteena ovat vahvasti varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen järjestäjät. 

  Lisätietoa: 
  Opetusneuvos Juho Helminen
  Opetusneuvos Päivi Leppänen

 2. Digitalinen osaaminen

  Tehtävänä on edistää digitaalista osaamista laaja-alaisesti läpi toimialan eri toimijoiden ja tasojen. Tehtävien toteutumisen myötä digitaalinen osaaminen kehittyy yhtenäisenä oppimispolkuna. Osaamisen kehittämisen yhdenvertaisuuden mahdollistaminen ohjaa työpaketin tehtävien toteuttamista.

  Lisätietoa: 
  Opetusneuvos Arja-Sisko Holappa
  Opetusneuvos Päivi Leppänen

 1. Digitaalisen infrastruktuurin, palveluiden ja yhteentoimivuuden kehittämisen tuki

  Tehtävänä on edistää digitaalista infrastruktuuria ja palveluita kohti toimivaa ja turvallista kokonaisuutta, joka luo pohjan osaamisen kehittämiselle kasvatuksessa ja opetuksessa. Keskiössä ovat kansalliset pelisäännöt ja periaatteet, joilla digitaalisten palveluiden ja ratkaisujen yhteentoimivuus varmistetaan.

  Lisätietoa: 
  Opetusneuvos Juho Helminen

 2. Tiedonhallinta ja laatu

  Tehtävänä on kehittää tiedon hyödyntämisen prosesseja, olemassa olevan tiedon tunnettavuutta ja tiedonhallinnan edellytyksiä. Keskiössä on tiedon sujuva liikkuminen, jonka esteenä olevia ongelmakohtia kartoitetaan ja pyritään ratkaisemaan niin selvitysten, tietomallityön kuin ohjeistuksen ja tukipalvelun rakentamisen kautta. 

  Lisätietoa: 
  Kehittämispäällikkö Riikka Orenius

 3. Tietosuoja ja -turva

  Tehtävänä on tunnistaa ja kehittää toimialan tietosuojaan ja tietoturvaan liittyviä tehtäväkokonaisuuksia. Tehtävänä on myös kehittää yhteistyötä, löytää yhteisiä tietosuojaan ja -turvaan liittyviä toimintamalleja kasvatus- ja opetustoimijoille sekä edistää hyvien käytänteiden jakamista. 

  Lisätietoa: 
  Opetusneuvos, yksikön päällikkö Laura Francke
  Juristi Heidi Saari

 4. Digitalisaation lainsäädäntö ja -tulkinta 

  Tehtävänä on tukea varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksenjärjestäjien digitalisaatioon liittyvien lakisääteisten tehtävien hoitamista sekä tunnistaa digitalisaation lainsäädäntöön tai sen toimeenpanoon liittyviä kehittämistehtäviä. Tehtävillä edistetään lakisääteisten tehtävien yhdenmukaista toteutumista ja vahvistetaan siihen liittyvää johtamista.

  Lisätietoa: 
  Opetusneuvos, yksikön päällikkö Laura Francke
  Juristi Heidi Saari

 5. Digitalisaation tutkimus

  Tehtävänä on edistää kasvatuksen ja opetuksen digitalisaation tutkimusta ja tietopohjaista kehittämistä. Tehtävien tavoitteena on mahdollistaa ja vahvistaa digitalisaation vaikuttavuuden arviointia ja tuottaa eri hallinnonaloilla tehtävän päätöksenteon pohjaksi tutkittua tietoa. 

  Lisätietoa:
  Opetusneuvos Arja-Sisko Holappa
  Erityisasiantuntija Miia Jaatinen
  Opetusneuvos Päivi Leppänen
  Opetusneuvos, yksikön päällikkö Päivi Pöyry-Lassila

Viitekehyksen toteutuksen tavoitteena on muodostaa yhteinen suunta digitalisaation kehitykselle ja luoda yhteentoimiva ja kattava tietopohja sekä sitä hyödyntävää analytiikkaa päätöksenteon tueksi. Lisäksi viitekehystyöllä edistetään digitaalisen oppimisen yhdenvertaista toteutumista ja vahvistetaan digitaalista osaamista. Tavoitteena on myös luoda yhteiset pelisäännöt ja toimintamallit digitaalisten palveluiden kehittämiselle sekä kehittää voimavarojen tarkoituksenmukaista kohdentamista ja siten parantaa strategista ohjausta.  

Lisätietoa

Projektipäällikkö Reetta Judén, p. 029 5331 774

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi [at] oph.fi (etunimi[dot]sukunimi[at]oph[dot]fi)