Ystävyys- ja kaverisuhteet sekä kokemus osallisuudesta ja yhteisöllisyydestä ovat hyvinvoinnin perusrakenteita.

Kuvituskuva: Reppuja ja takkeja naulakossa

Tekstiä päivitetty 19.5.

Opiskeluyhteisöllä on nuorten sosiaalisten suhteiden kannalta erityisen merkityksellinen rooli. Etäopetuksessa osa opiskelijoista saattaa kokea jäävänsä ulkopuoliseksi ja kaipaa aiemmin opiskeluarjen tarjoamaa yhteisöllisyyttä.

Nuorten yksinäisyyden kokemukset ovat suomalaisten tutkimusten mukaan olleet viime vuosina nousussa, ja nyt käsillä oleva poikkeustilanne saattaa lisätä niitä entisestään. Pitkään jatkunut yksinäisyys on riski sekä psyykkiselle että fyysiselle terveydelle.  

Yksinäisyys voi koskettaa yhtä hyvin myös aikuista opiskelijaa. Tämä teksti on laadittu pääasiallisesti toisen asteen opiskelijoiden näkökulmasta. Sivun loppuun on kuitenkin kerätty myös aikuiselle opiskelijalle sopivia linkkejä palveluihin, jotka tarjoavat keskusteluapua ja tukea yksinäisyyttä kokeville.

Sosiaalisten suhteiden ylläpitäminen ja yhteisöllisyyden vahvistaminen vaativat poikkeustilassa erityistä huomiota, mutta niiden merkitys hyvinvoinnille, jaksamiselle ja oppimiselle on huomattava.

Kaverien kanssa jaetaan yhteisiä asioita – iloja ja onnistumisia, mutta myös pelkoja ja huolia. Yhteisissä tilanteissa harjoitellaan yhdessä toimimisen taitoja, ristiriitojen ratkaisemista sekä toisten tunteiden ja ajatusten huomioimista. Lisäksi vahvistetaan keskinäistä luottamusta, yhteenkuuluvuuden tunnetta ja kokemusta osallisuudesta. Kaikilla näillä on merkittävä rooli sekä nykyiselle että tulevalle oppimiselle, hyvinvoinnille, terveydelle ja turvallisuudelle.