Hyppää pääsisältöön

Kehittäminen ja kansainvälisyys


Opetushallitus tukee koulutuksen kehittämistä ja suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä.

Tietoa, tukea ja kehittämisrahoitusta

Tuemme koulutuksen kehittämistä ja suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä tuottamalla tietoa, jakamalla rahoitusta ja olemalla mukana erilaisissa verkostoissa.

Valtionavustustoimintamme tukee koulutuksen kehittämis-, kokeilu- ja käynnistämishankkeita.

Koordinoimme kansainvälisiä harjoittelu-, vaihto- ja apurahaohjelmia ja vastaamme EU-ohjelmien toimeenpanosta ja tiedottamisesta Suomessa. Lisäksi tuemme organisaatioiden kansainvälistymistä yhteistyöhankkeiden ja verkostojen avulla.

alt-text (optional, uses title if not set)

Kehittämisrahoitus

Katso avoimet rahoitushaut - Opetushallitus jakaa kehittämisrahoituksina valtionavustuksia ja kansainvälistymisrahoitusta.

alt-text (optional, uses title if not set)

Tietoa kansainvälistymisrahoituksesta

Kehittämisrahoitusta kansainvälisiin liikkuvuus- ja yhteistyöhankkeisiin.

alt-text (optional, uses title if not set)

Erasmus+ -ohjelma

Erasmus+ on Euroopan unionin koulutuksen, nuorisoalan sekä urheilun ohjelma. Tutustu ohjelman tarjoamiin mahdollisuuksiin.

alt-text (optional, uses title if not set)

Valtionavustuksia kansainvälisyyteen

Opetushallitus tukee varhaiskasvatuksen, yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyden kehittämistä valtionavustuksilla.

alt-text (optional, uses title if not set)

Kansalliset verkostot ja hankkeet

Opetushallituksen kehittämistyön lähtökohtana on kehittää maailman parasta oppimista oppijan näkökulmasta.

alt-text (optional, uses title if not set)

Kansainväliset verkostot ja foorumit

Kansainväliset verkostot tuottavat ja levittävät tietoa.

Education Finland - koulutusviennin ohjelma

Education Finland -ohjelma edistää suomalaisten koulutusvientiyritysten kansainvälistymistä. Tarjoamme koulutusviennin toimijoille tietoa uusista liiketoimintamahdollisuuksista ja tuemme suomalaisten yritysten kasvua yhdessä Team Finland-verkoston kanssa. Ohjelman toteutuksesta vastaa Opetushallitus.

EDUFI-harjoittelu korkeakouluopiskelijoille ja vastavalmistuneille

Jos opiskelet korkeakoulussa tai olet vastavalmistunut, voit hakea Opetushallituksen kautta työharjoitteluun ulkomaille. EDUFI-harjoittelu tukee opintojasi ja kasvattaa ammattitaitoasi. Saat meiltä myös apurahan harjoitteluasi varten. Hakuaika on kaksi kertaa vuodessa.

Virkamiesvaihto

Virkamiesvaihto-ohjelmilla tuetaan ja edistetään valtionhallinnon työntekijöiden kansainvälistymistä ja henkilöstön kehittämistä. Valtionhallinnon työntekijä voi työskennellä omalla hallinnonalallaan lyhytaikaisesti ulkomailla.

Jatko-opiskelu- ja tutkimusapurahat Suomeen

Tarjoamme apurahoja ulkomaisille väitöskirjatutkijoille Suomessa tehtävään tutkimustyöhön. Tältä sivulta löydät EDUFI Fellowship-, EDUFI Winter School- ja Finnish Government Scholarship Pool -apurahojen sivut.