Hyppää pääsisältöön

Erasmus+ nuorisoalalle ja Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmien pitkäkestoiset yhteistyöhankkeet


Pitkäkestoiset yhteistyöhankkeet ovat osa Erasmus+ nuorisoalan ja Solidaarisuusjoukkojen kansallisten toimistojen välistä strategista kehittämistyötä.
Pitkäkestoiset yhteistyöhankkeet osallistuvat kansainvälisen nuorisotyön ja -politiikan strategiseen kehittämiseen.

Hankkeissa keskitytään EU:n nuoriso-ohjelmien painopistealueisiin, osallisuus ja moninaisuus, digitaalisuus, ympäristövastuullisuus ja aktiivinen kansalaisuus, sekä EU:n nuorisostrategian ja Euroopan nuorisotavoitteiden teemoihin.

Nämä strategiset hankkeet tukevat nuorisotyön ja nuoria koskevan politiikan kehittämistä sekä edistävät organisaatioiden kansainvälisyyttä ja nuorten osallisuutta ohjelmakaudella 2021–2027.

Kansalliset toimistot toimivat kansallisessa ja paikallisessa yhteistyössä nuorisoalan organisaatioiden kanssa. Suomen kansallinen toimisto osallistuu yhteensä 13 hankkeeseen. Näistä 3 hanketta on Suomen koordinoimia.

Suomen koordinoimat yhteistyöhankkeet

Kädet ja akt-laitteita pöydällä.
Digital Youth Work
Kehittää digitaalista nuorisotyötä, nuorisotyöntekijöiden digitaitoja ja innovoi uusia toimintatapoja.
Värikkäitä paloja laatikossa.
Mental Health in Youth Work
Kehittää nuorisotyöntekijöiden taitoja nuorten mielenterveyden tukemiseen ja haasteiden ennaltaehkäisyyn.
Palautelaatikko johon on piirretty silmät ja suu.
RAY Network -koordinaatio
Koordinoi EU:n nuoriso-ohjelmia tutkimustiedolla kehittävää RAY-verkostoa.

Yhteistyöhankkeet joissa Suomi on osallisena

Beyond Borders – Neighbours Together

Beyond Borders – Neighbours Together

www.oph.fi

Kehittää nuorisotyötä ja -toimintaa EU:n ja sen naapuruusalueiden välillä.

Democracy Reloading

Democracy Reloading

www.oph.fi

Tukee kuntia osallistamaan nuoria paikallisdemokratiaan.

European Academy of Youth Work

European Academy of Youth Work

www.oph.fi

Kerää ja levittää eurooppalaisen nuorisotyön innovaatioita.

European Youth Work Agenda

European Youth Work Agenda

www.oph.fi

Edistää nuorisotyön näkyvyyttä poliittisella tasolla, levittää uusia tuloksia ja työtapoja sekä monitoroi nuorisotyön kehitystä Euroopassa.

EuroPeers

EuroPeers

www.oph.fi

Rakentaa yhteisöä EU:n nuoriso-ohjelmiin osallistuneille nuorille ja tarjoaa heille mahdollisuuksia toimia vertaistiedottajina.

Europe Goes Local

Europe Goes Local

www.oph.fi

Kehittää ja vahvistaa kunnallisen nuorisotyön yhteistyötä Euroopassa.

New Power in Youth

New Power in Youth

www.oph.fi

Kehittää nuorten parissa toimivien taitoja tukea nuorten kasvua kansalaisuuteen ja demokraattista osallistumista.

Strategic Partnership on Inclusion

Strategic Partnership on Inclusion

www.oph.fi

Tukee muita heikommassa asemassa olevien nuorten mahdollisuuksia osallistua EU:n nuoriso-ohjelmiin.

Strategic Partnership on Sport

Strategic Partnership on Sport

www.oph.fi

Lisää liikuntajärjestöjen osallistumista EU:n nuoriso-ohjelmiin ja kannustaa kansainvälisen vapaaehtoistyön hyödyntämiseen urheilun parissa.

Youth@Work

Youth@Work

www.oph.fi

Tukee nuorisotyön roolia nuorten työllistymisessä ja yrittäjyydessä.

Yhteistyöhankkeiden taustalla

Pitkäkestoiset yhteistyöhankkeet ovat Erasmus+ nuorisoalalle ja Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmiin kuuluvaa strategista kehittämistyötä. Tutustu ohjelmiin ja niiden tarjoamiin mahdollisuuksiin.
Erasmus+ Muuttaa elämäsi - avartaa maailmaasi.
Erasmus+ nuorisoalalle
Erasmus+ nuorisoalalle kehittää nuorisoalan yhteistyötä ja nuorisotyön laatua sekä tukee nuorisopolitiikan uudistamista. Lisäksi se edistää nuorten ja nuorisotyöntekijöiden kansainvälistä liikkuvuutta.
Euroopan solidaarisuusjoukot -logo. Vahvoja yhdessä.
Euroopan solidaarisuusjoukot
Euroopan solidaarisuusjoukot kokoaa eurooppalaiset nuoret ja organisaatiot yhteen rakentamaan tasa-arvoisempaa ja oikeudenmukaisempaa yhteiskuntaa.

Teemat ja tavoitteet hankkeiden taustalla

Pitkäkestoiset yhteistyöhankkeet perustuvat Erasmus+ nuorisoalelle ja Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmien painosteisiin sekä EU:n nuorisostrategiaan ja Euroopan nuorisotavoitteisiin.
Erasmus+ - ja Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmien painopisteet
Ohjelmien painopisteet vuosina 2021-2027 ovat osallisuus ja moninaisuus, digitaalisuus, ympäristövastuullisuus sekä aktiivinen kansalaisuus.
EU:n nuorisostrategia
Nuorisostrategia on EU:n nuorisopoliittisen yhteistyön kehys vuosille 2019–2027.
Euroopan nuorisotavoitteet
Nuorisotavoitteet ovat eurooppalaisten nuorten itse määrittelemiä tavoitteita parempaan elämään ja yhteiskuntaan.
Youth Goals -esite
Youth Goals -esite kertoo nuorisotavoitteista.
Nuoret, arvot ja EU -menetelmä
Nuoret, arvot ja EU -menetelmän avulla voit tutustua Euroopan nuorisotavoitteisiin.
Sopimuksia tulevaisuuden kanssa
Sopimuksia tulevaisuuden kanssa on taidejulkaisu ja sen pohjalta tehty videoteos, jonka lähtökohtana ovat EU:n nuorisostrategia ja nuorisotavoitteet.