Hyppää pääsisältöön

Erasmus+ nuorisoalalle ja Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmien pitkäkestoiset yhteistyöhankkeet


Pitkäkestoiset yhteistyöhankkeet ovat osa Erasmus+ nuorisoalan ja Solidaarisuusjoukkojen kansallisten toimistojen välistä strategista kehittämistyötä.
Pitkäkestoiset yhteistyöhankkeet osallistuvat kansainvälisen nuorisotyön ja -politiikan strategiseen kehittämiseen.

Hankkeissa keskitytään EU:n nuoriso-ohjelmien painopistealueisiin, osallisuus ja moninaisuus, digitaalisuus, ympäristövastuullisuus ja aktiivinen kansalaisuus, sekä EU:n nuorisostrategian ja Euroopan nuorisotavoitteiden teemoihin.

Nämä strategiset hankkeet tukevat nuorisotyön ja nuoria koskevan politiikan kehittämistä sekä edistävät organisaatioiden kansainvälisyyttä ja nuorten osallisuutta ohjelmakaudella 2021–2027.

Kansalliset toimistot toimivat kansallisessa ja paikallisessa yhteistyössä nuorisoalan organisaatioiden kanssa. Suomen kansallinen toimisto osallistuu yhteensä 13 hankkeeseen. Näistä 3 hanketta on Suomen koordinoimia.