Hyppää pääsisältöön

Kansalliset verkostot ja hankkeet


Kestävä toimintakulttuurin muutos syntyy teoista, vuorovaikutuksesta ja mahdollisuudesta osallistua. 

Kokeiluja ja kuulumisia verkostoista ja hankkeista

Kehittämisverkostojen ja hankkeiden tavoitteena on uudistaa toimintakulttuuria ja pedagogiikkaa, edistää oppilaiden oppimista, kouluviihtyvyyttä ja motivaatiota, tukea opettajien osaamisen kehittymistä ja työssä jaksamista, kehittää johtamisen käytäntöjä sekä luoda ja levittää uusia innovaatioita.

alt-text (optional, uses title if not set)

Opetusalan kehitysyhteistyön osaamiskeskus

Opetushallituksen yhteydessä toimiva Opetusalan kehitysyhteistyön osaamiskeskus on perustettu 15.9.2021. Keskus tarjoaa asiantuntijatukea opetussektorin järjestelmätason kehittämiseen osana muuta opetussektorin kehitysyhteistyötä.

alt-text (optional, uses title if not set)

Kasvatus- ja koulutusalan johtaminen

Opetushallitus tukee kasvatus- ja koulutusalan johtajia, jotka haluavat toteuttaa ammatillisen kasvun strategioita, rakentaa johtamisvalmiuksia sekä kehittää omia taitojaan johtajina.

alt-text (optional, uses title if not set)

Loisto – Varhaiskasvatuksen kehittämisverkosto

Opetushallituksen koordinoima varhaiskasvatuksen kehittämisverkosto Loisto edistää varhaiskasvatuksen alueellista ja kansallista kehittämistä.

alt-text (optional, uses title if not set)

Reimari-kehittämisverkosto

Reimari vahvistaa kielellisen ja kulttuurisen moninaisuuden huomioimista varhaiskasvatuksen toimintakulttuurissa.

alt-text (optional, uses title if not set)

Kehittämiskouluverkosto Majakka

Kehittämiskouluverkosto Majakka on peruskoulujen yhteistyöverkosto, jossa kehitetään yhdessä toimintakulttuuria ja pedagogiikkaa.

alt-text (optional, uses title if not set)

Poiju-kehittämisverkosto

Poiju on perusopetuksen kielellisen ja kulttuurisen moninaisuuden kehittämisverkosto.

alt-text (optional, uses title if not set)

Lukuliike

Lukuliike haastaa suomalaiset tartuttamaan lukuintoa ja varmistamaan, että kaikilla lapsilla ja nuorilla on riittävä lukutaito. Opetushallitus koordinoi valtakunnallista työtä lukemisen edistämiseksi.

alt-text (optional, uses title if not set)

Kieltenopetuksen kehittäminen

Kielten varhentamisen kärkihankkeen tavoitteena on ollut lisätä, kehittää ja monipuolistaa kielten oppimista varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa ja perusopetuksessa.

alt-text (optional, uses title if not set)

Harrastamisen Suomen malli – Oppilaille mieluisia ja maksuttomia harrastuksia k…

Harrastamisen Suomen mallin tavoitteena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Malli on käytössä 249 kunnassa. Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää kunnille hakemusten perusteella avustusta mallin mukaisen harrastustoiminnan toteuttamiseen.

alt-text (optional, uses title if not set)

Liikkuva opiskelu – Aktiivisuutta ja opiskelukykyä

Liikkuva opiskelu -ohjelman tavoitteena on lisätä liikkumista ja opiskelukykyä toisella asteella ja korkeakouluissa. Opiskelukyky on opiskelijan työkykyä, joka on yhteydessä opintojen sujumiseen, hyvinvointiin ja tulevaan työkykyyn.

alt-text (optional, uses title if not set)

Liikkuva koulu – Aktiivisempia ja viihtyisämpiä koulupäiviä

Liikkuvissa kouluissa ajatellaan asioita uusilla tavoilla: esimerkiksi istutaan vähemmän, tuetaan oppimista toiminnallisilla menetelmillä, liikutaan välitunneilla ja kuljetaan koulumatkat omin lihasvoimin. Jokainen koulu toteuttaa liikkuvampaa koulupäivää omalla tavallaan.

alt-text (optional, uses title if not set)

Liikkuva varhaiskasvatus – Varhaiskasvatuksen liikkumis- ja hyvinvointiohjelma

Jokaisella lapsella tulee olla päivittäinen mahdollisuus liikkumiseen ja liikunnan iloon. Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmaa toteutetaan oman yksikön lähtökohdista, pienten askelten ideologialla ja jatkuvan kehittämisen mallia hyödyntäen.

alt-text (optional, uses title if not set)

Tasa-arvoisen peruskoulun tulevaisuus

Tasa-arvoinen maailman paras peruskoulu vaatii toteutuakseen yhteistä toimintakulttuuria sekä pitkäjänteistä toimintaa. Tervetuloa osallistumaan!

alt-text (optional, uses title if not set)

Tutoropettajatoiminta

Yli kahden tuhannen tutoropettajan valtakunnallinen verkosto tarjoaa opetushenkilöstölle matalan kynnyksen täydennyskoulutusta omalta kollegalta omassa työyhteisössä.

alt-text (optional, uses title if not set)

Unesco-kouluverkosto

Unesco-koulut eli Unesco Associated Schools (ASPnet-koulut) toteuttavat globaalikasvatusta sekä Suomessa että maailmanlaajuisen verkoston puitteissa.

alt-text (optional, uses title if not set)

Suomi-koulut maailmalla

Kansainvälisyyden maailmassa Suomi-koulujen laaja verkosto tukee suomalaistaustaisten perheiden kielellistä ja kulttuurista identiteettiä.

alt-text (optional, uses title if not set)

LUKE - Lukioiden kehittämisverkosto

LUKE-verkosto on kaikille lukioille avoin valtakunnallinen ja alueellinen yhteistyöverkosto. Sen tarkoituksena on edistää lukiokoulutuksen uudistamista ja lukioiden yhteistyötä.

alt-text (optional, uses title if not set)

Ammatillisen koulutuksen laatuverkosto ja EQAVET-verkosto

Ammatillisen koulutuksen kansallinen laatuverkosto on vapaaehtoisuuteen perustuva laadunhallintatyötä tekevien yhteistyöverkosto.

alt-text (optional, uses title if not set)

Kaikille kone -kampanja

www.oph.fi

Tälle sivulle olemme koonneet perusopetuksen järjestäjien usein kysytyt kysymykset Kaiklle kone -kampanjaan liittyen.

alt-text (optional, uses title if not set)

Oppivelvollisuuden laajentaminen

Tietoa hallitusohjelmassa linjatusta oppivelvollisuuden laajentamisesta.

alt-text (optional, uses title if not set)

Uudet lukutaidot -kehittämisohjelma

Uudet lukutaidot -kehittämisohjelman tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten tieto- ja viestintäteknologian taitoja, medialukutaitoa sekä ohjelmoinnin osaamista varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa. Ohjelma osa laajempaa opetus- ja kulttuuriministeriön Oikeus oppia kehittämisohjelmaa vuosille 2020-2022.

alt-text (optional, uses title if not set)

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu

Opetus- ja kulttuuriministeriö toteuttaa kokeilun kaksivuotisesta esiopetuksesta. Kokeilu kestää elokuun 2021 alusta toukokuun 2024 loppuun. Opetushallitus on laatinut opetussuunnitelman perusteet kaksivuotisen esiopetuksen kokeilua varten.

alt-text (optional, uses title if not set)

Hankkeita kotoutumisen edistämiseen

Opetushallitus on myöntänyt valtionavustusta hankkeisiin, joilla edistetään maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Lue lisää!

alt-text (optional, uses title if not set)

Kestävyyskasvatuksen kehittämishanke

Kestävyyskasvatuksen kehittämishanke tukee kasvatuksen ja koulutuksen toimintakulttuurin muutosta kohti ekologisesti kestävämpää tulevaisuutta. Hanke kutsuu koko kasvatus- ja koulutusyhteisön mukaan tähän työhön.

alt-text (optional, uses title if not set)

Kiusaamisen, häirinnän, syrjinnän ja väkivallan vastainen työ

Opetushallitus laatii kiusaamisen, häirinnän, syrjinnän ja väkivallan ehkäisyyn keskittyvän verkkosivuston liittyen OKM:n toimenpideohjelmaan ja STM:n Lapsitrategiaan. Sivusto suunnitellaan yhteistyössä eri tahojen kanssa, oppilaita ja opiskelijoita kuullen sekä kodin ja koulun yhteistyötä tukien.

alt-text (optional, uses title if not set)

Tiedonkeruut ja aineistot

Tutustu kasvatuksen ja koulutuksen tuleviin tiedonkeruisiin ja menneistä tiedonkeruista syntyneisiin aineistoihin Tiedonkeruut.fi-palvelussamme. Palvelua tuotetaan yli kymmenen organisaatiota kattavan Tiedon hyödyntäminen -verkoston voimin.

alt-text (optional, uses title if not set)

Monialainen yhteistyö lasten, nuorten ja perheiden palveluissa

Oppimisen, kasvun ja hyvinvoinnin kokonaisvaltainen tuki kannattelee lasta, nuorta ja perhettä eri elämäntilanteissa. Sivistys- sekä sosiaali- ja terveystoimen edustajien ja palveluiden yhteistyökumppanuus edellyttää avointa dialogia ja luottamusta.

alt-text (optional, uses title if not set)

Sitouttava kouluyhteisötyö

www.oph.fi

Sitouttavan kouluyhteisötyön tavoitteena on vähentää ja ennaltaehkäistä poissaoloja perusopetuksessa ja rakentaa myönteistä toimintakulttuuria kouluissa. Valtakunnallinen toimintamalli kehitetään yhdessä kuntien ja koulujen kanssa, ja se on tarkoitus vakiinnuttaa vuosina 2023–2024.

alt-text (optional, uses title if not set)

Vaativan erityisen tuen VIP-verkostot

Very Important Person (VIP) viittaa oppilaisiin, joiden tuen tarve on erityisen suuri. Vaativan erityisen tuen VIP-verkostot tukevat moniammatillista työtä tuen tarjoamiseksi.

alt-text (optional, uses title if not set)

Kokeilukeskus

Kokeilukeskus tukee varhaiskasvatuksen ja koulutuksen järjestäjien toimintakulttuurin kehittämistä ja innovaatioiden syntymistä. Kokeilukeskus toimi Opetushallituksessa 2017-2020.

alt-text (optional, uses title if not set)

ZOOMI - sujuvia siirtymiä edistämässä

Hankkeessa kehitetään oppijoiden koulutuspolkua varmentavia sekä sujuvoittavia, kokonaisvaltaisia ja valtakunnallisesti levitettäviä sekä käyttöönotettavia palvelu- ja toimintamalleja.