Hyppää pääsisältöön

Kansalliset verkostot ja hankkeet


Kestävä toimintakulttuurin muutos syntyy teoista, vuorovaikutuksesta ja mahdollisuudesta osallistua. 

Kokeiluja ja kuulumisia verkostoista ja hankkeista

Kehittämisverkostojen ja hankkeiden tavoitteena on uudistaa toimintakulttuuria ja pedagogiikkaa, edistää oppilaiden oppimista, kouluviihtyvyyttä ja motivaatiota, tukea opettajien osaamisen kehittymistä ja työssä jaksamista, kehittää johtamisen käytäntöjä sekä luoda ja levittää uusia innovaatioita.

Ammatillisen koulutuksen johdon verkosto

Ammatillisen koulutuksen johdon verkosto

Ammatillisen koulutuksen johdon verkosto on avoin verkosto ammatillisen koulutuksen johdolle. Tältä sivulta saat lisätietoa verkoston toiminnasta.

Ammatillisen koulutuksen kielitietoisuusverkosto

Ammatillisen koulutuksen kielitietoisuusverkosto

Verkoston tavoitteena on lisätä ymmärrystä kielitietoisuudesta ammatillisessa koulutuksessa, tukea ammatillisen koulutuksen järjestäjiä kielitietoisten opetus- ja ohjauskäytänteiden hyödyntämisestä koulutuksessa ja opiskelijoiden oppimisen tukena sekä tukea monikielisyyden toteutumista ammatillisessa koulutuksessa.

Ammatillisen koulutuksen laatuverkosto ja EQAVET-verkosto

Ammatillisen koulutuksen laatuverkosto ja EQAVET-verkosto

Ammatillisen koulutuksen kansallinen laatuverkosto on vapaaehtoisuuteen perustuva laadunhallintatyötä tekevien yhteistyöverkosto.

Digitalisaatio ammatillisessa koulutuksessa -verkosto

Digitalisaatio ammatillisessa koulutuksessa -verkosto

Verkoston tavoitteena on tukea ammatillisen koulutuksen järjestäjiä digitalisaation mahdollisuuksien monipuolisessa hyödyntämisessä koulutuksessa ja opiskelijoiden oppimisen tukena. Verkosto on kaikille ammatillisen koulutuksen kehittämisestä kiinnostuneille avoin.

Esi- ja perusopetuksen digitalisaation verkostojen verkosto

Esi- ja perusopetuksen digitalisaation verkostojen verkosto

Esi- ja perusopetuksen digitalisaation verkostojen verkosto on kuntaverkostojen, valtion, yritysten ja muiden keskeisten toimijoiden yhteinen verkosto, jonka tavoitteena on edistää digitalisaatiota. Verkosto toimii esi- ja perusopetuksen digitalisaation sateenvarjona. Jokainen taho tuo verkostoon oman osaamisensa ja tiedon.

Harrastamisen Suomen malli – Oppilaille mieluisia ja maksuttomia harrastuksia k…

Harrastamisen Suomen malli – Oppilaille mieluisia ja maksuttomia harrastuksia k…

Harrastamisen Suomen mallin tavoitteena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Malli on käytössä 249 kunnassa. Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää kunnille hakemusten perusteella avustusta mallin mukaisen harrastustoiminnan toteuttamiseen.

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu

Opetus- ja kulttuuriministeriö toteuttaa kokeilun kaksivuotisesta esiopetuksesta. Kokeilu kestää elokuun 2021 alusta toukokuun 2024 loppuun. Opetushallitus on laatinut opetussuunnitelman perusteet kaksivuotisen esiopetuksen kokeilua varten.

Kasvatus- ja koulutusalan johtaminen

Kasvatus- ja koulutusalan johtaminen

Opetushallitus tukee kasvatus- ja koulutusalan johtajia, jotka haluavat toteuttaa ammatillisen kasvun strategioita, rakentaa johtamisvalmiuksia sekä kehittää omia taitojaan johtajina.

Kehittämiskouluverkosto Majakka

Kehittämiskouluverkosto Majakka

Sivua päivitetään, ja ei ole tällä hetkellä käytettävissä.

Kestävyyskasvatuksen kehittämishanke

Kestävyyskasvatuksen kehittämishanke

Kestävyyskasvatuksen kehittämishanke tukee kasvatuksen ja koulutuksen toimintakulttuurin muutosta kohti ekologisesti kestävämpää tulevaisuutta. Hanke kutsuu koko kasvatus- ja koulutusyhteisön mukaan tähän työhön.

Kiusaamisen, häirinnän, syrjinnän ja väkivallan vastainen työ

Kiusaamisen, häirinnän, syrjinnän ja väkivallan vastainen työ

Opetushallitus laatii kiusaamisen, häirinnän, syrjinnän ja väkivallan ehkäisyyn keskittyvän verkkosivuston liittyen OKM:n toimenpideohjelmaan ja STM:n Lapsistrategiaan. Sivusto suunnitellaan yhteistyössä eri tahojen kanssa, oppilaita ja opiskelijoita kuullen sekä kodin ja koulun yhteistyötä tukien.

Lapsen oikeuksien sivusto 2023

Lapsen oikeuksien sivusto 2023

Lapsen oikeuksien ja lapsistrategian sivusto opettajille ja muille koulutuksen ja kasvatuksen ammattilaisille julkaistaan alkuvuonna 2023.

Liikkuva koulu – Aktiivisempia ja viihtyisämpiä koulupäiviä

Liikkuva koulu – Aktiivisempia ja viihtyisämpiä koulupäiviä

Liikkuvissa kouluissa ajatellaan asioita uusilla tavoilla: esimerkiksi istutaan vähemmän, tuetaan oppimista toiminnallisilla menetelmillä, liikutaan välitunneilla ja kuljetaan koulumatkat omin lihasvoimin. Jokainen koulu toteuttaa liikkuvampaa koulupäivää omalla tavallaan.

Liikkuva opiskelu – Aktiivisuutta ja opiskelukykyä

Liikkuva opiskelu – Aktiivisuutta ja opiskelukykyä

Liikkuva opiskelu -ohjelman tavoitteena on lisätä liikkumista ja opiskelukykyä toisella asteella ja korkeakouluissa. Opiskelukyky on opiskelijan työkykyä, joka on yhteydessä opintojen sujumiseen, hyvinvointiin ja tulevaan työkykyyn.

Liikkuva varhaiskasvatus – Varhaiskasvatuksen liikkumis- ja hyvinvointiohjelma

Liikkuva varhaiskasvatus – Varhaiskasvatuksen liikkumis- ja hyvinvointiohjelma

Jokaisella lapsella tulee olla päivittäinen mahdollisuus liikkumiseen ja liikunnan iloon. Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmaa toteutetaan oman yksikön lähtökohdista, pienten askelten ideologialla ja jatkuvan kehittämisen mallia hyödyntäen.

Loisto – Varhaiskasvatuksen kehittämisverkosto

Loisto – Varhaiskasvatuksen kehittämisverkosto

Opetushallituksen koordinoima varhaiskasvatuksen kehittämisverkosto Loisto edistää varhaiskasvatuksen alueellista ja kansallista kehittämistä.

LUKE - Lukioiden kehittämisverkosto

LUKE - Lukioiden kehittämisverkosto

LUKE-verkosto on kaikille lukioille avoin valtakunnallinen ja alueellinen yhteistyöverkosto. Sen tarkoituksena on edistää lukiokoulutuksen uudistamista ja lukioiden yhteistyötä.

Lukuliike

Lukuliike

Lukuliike haastaa suomalaiset tartuttamaan lukuintoa ja varmistamaan, että kaikilla lapsilla ja nuorilla on riittävä lukutaito. Opetushallitus koordinoi valtakunnallista työtä lukemisen edistämiseksi.

Maahanmuuttotaustaisia oppilaita tukeva toimenpideohjelma KIEPPI

Maahanmuuttotaustaisia oppilaita tukeva toimenpideohjelma KIEPPI

www.oph.fi

Toimenpideohjelman tavoitteena on vahvistaa maahanmuuttotaustaisten oppilaiden opetuskielen taitoa ja perustaitoja sekä tukea siirtymiä. Kehittämistyötä tekevät valtion erityisavustuksella 60 KIEPPI-hanketta ympäri Suomen. Karvi tekee hankkeille kehittävän arvioinnin.

Monialainen yhteistyö lasten, nuorten ja perheiden palveluissa

Monialainen yhteistyö lasten, nuorten ja perheiden palveluissa

Oppimisen, kasvun ja hyvinvoinnin kokonaisvaltainen tuki kannattelee lasta, nuorta ja perhettä eri elämäntilanteissa. Sivistys- sekä sosiaali- ja terveystoimen edustajien ja palveluiden yhteistyökumppanuus edellyttää avointa dialogia ja luottamusta.

Opetusalan kehitysyhteistyön osaamiskeskus

Opetusalan kehitysyhteistyön osaamiskeskus

Opetushallituksen yhteydessä toimiva Opetusalan kehitysyhteistyön osaamiskeskus on perustettu 15.9.2021. Keskus tarjoaa asiantuntijatukea opetussektorin järjestelmätason kehittämiseen osana muuta opetussektorin kehitysyhteistyötä.

Poiju-kehittämisverkosto

Poiju-kehittämisverkosto

Poiju on perusopetuksen kielellisen ja kulttuurisen moninaisuuden kehittämisverkosto.

Reimari-kehittämisverkosto

Reimari-kehittämisverkosto

Reimari vahvistaa kielellisen ja kulttuurisen moninaisuuden huomioimista varhaiskasvatuksen toimintakulttuurissa.

Sitouttava kouluyhteisötyö

Sitouttava kouluyhteisötyö

www.oph.fi

Sitouttavan kouluyhteisötyön tavoitteena on vähentää ja ennaltaehkäistä poissaoloja perusopetuksessa ja rakentaa myönteistä toimintakulttuuria kouluissa. Valtakunnallinen toimintamalli kehitetään yhdessä kuntien ja koulujen kanssa, ja se on tarkoitus vakiinnuttaa vuosina 2023–2024.

Suomi-koulut maailmalla

Suomi-koulut maailmalla

Kansainvälisyyden maailmassa Suomi-koulujen laaja verkosto tukee suomalaistaustaisten perheiden kielellistä ja kulttuurista identiteettiä.

Tasa-arvoisen peruskoulun tulevaisuus

Tasa-arvoisen peruskoulun tulevaisuus

Tasa-arvoinen maailman paras peruskoulu vaatii toteutuakseen yhteistä toimintakulttuuria sekä pitkäjänteistä toimintaa. Tervetuloa osallistumaan!

Tiedonkeruut ja aineistot

Tiedonkeruut ja aineistot

Tutustu kasvatuksen ja koulutuksen tuleviin tiedonkeruisiin ja menneistä tiedonkeruista syntyneisiin aineistoihin Tiedonkeruut.fi-palvelussamme. Palvelua tuotetaan yli kymmenen organisaatiota kattavan Tiedon hyödyntäminen -verkoston voimin.

Toisen asteen koulutuksen työelämäyhteistyöverkosto

Toisen asteen koulutuksen työelämäyhteistyöverkosto

Toisen asteen koulutuksen työelämäyhteistyöverkosto on avoin verkosto opetushallinnon ja työelämän, opiskelijoiden ja koulutuksen järjestöjen edustajille, jotka työssään edistävät työelämässä oppimista sekä koulutuksen ja työelämän yhteistyötä ja sen kehittämistä.

Tutoropettajatoiminta

Tutoropettajatoiminta

Yli kahden tuhannen tutoropettajan valtakunnallinen verkosto tarjoaa opetushenkilöstölle matalan kynnyksen täydennyskoulutusta omalta kollegalta omassa työyhteisössä.

Unesco-kouluverkosto

Unesco-kouluverkosto

Unesco-koulut eli Unesco Associated Schools (ASPnet-koulut) toteuttavat globaalikasvatusta sekä Suomessa että maailmanlaajuisen verkoston puitteissa.

Uudet lukutaidot -kehittämisohjelma

Uudet lukutaidot -kehittämisohjelma

Uudet lukutaidot -kehittämisohjelman tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten tieto- ja viestintäteknologian taitoja, medialukutaitoa sekä ohjelmoinnin osaamista varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa. Ohjelma osa laajempaa opetus- ja kulttuuriministeriön Oikeus oppia kehittämisohjelmaa vuosille 2020-2022.

Vaativan erityisen tuen VIP-verkostot

Vaativan erityisen tuen VIP-verkostot

Very Important Person (VIP) viittaa oppilaisiin, joiden tuen tarve on erityisen suuri. Vaativan erityisen tuen VIP-verkostot tukevat moniammatillista työtä tuen tarjoamiseksi.

ZOOMI - sujuvia siirtymiä edistämässä

ZOOMI - sujuvia siirtymiä edistämässä

Hankkeessa kehitetään oppijoiden koulutuspolkua varmentavia sekä sujuvoittavia, kokonaisvaltaisia ja valtakunnallisesti levitettäviä sekä käyttöönotettavia palvelu- ja toimintamalleja.

Toisen kotimaisen kielen kehittämisohjelma

Toisen kotimaisen kielen kehittämisohjelma

Toisen kotimaisen kielen kehittämisohjelman toimenpiteillä halutaan vahvistaa toisen kotimaisen kielen opetusta varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa sekä ammatillisissa opinnoissa.