Hyppää pääsisältöön

Kasvatus- ja koulutusalan johtaminen


Johtaminen on avain koulutuksen parantamiseen sekä oppimisen ja hyvinvoinnin lisäämiseen.

Opetushallitus tukee kasvatus- ja koulutusalan johtajia, jotka haluavat toteuttaa ammatillisen kasvun strategioita, rakentaa johtamisvalmiuksia sekä kehittää omia taitojaan johtajina. Opetushallitus tuottaa tutkintoja, täydennyskoulutusta, tilastoja, julkaisuja ja tukimateriaalia johtamisen tueksi. Tervetuloa tutustumaan palveluihimme ja sisältöihimme, joita johtajana voit hyödyntää työssäsi.

Johtaminen kasvatus- ja koulutusalalla

Johtaminen kasvatus- ja koulutusalalla

Minkälaista johtaminen on kasvatus- ja koulutusalalla?

Verkostojohtaminen

Verkostojohtaminen

Verkostot johtamisen tukena.

Tiedolla johtaminen

Tiedolla johtaminen

Opetushallituksen tuottamaa tietoa johtamisen tueksi.

Osaamisen johtaminen

Osaamisen johtaminen

Tietoa johtamisen tueksi kehittämisrahoituksista ja henkilöstökouluksista.

Turvallisuuden johtaminen

Turvallisuuden johtaminen

Esimies ja johtaja ovat työnantajan ja opetuksen järjestäjän edustajana vastuussa sekä työyhteisönsä että oppilaittensa terveydestä, turvallisuudesta ja hyvinvoinnista.

Yhteisöllinen kehittäminen ja johtaminen

grupparbete pa baten
Johtamisen oppiva yhteisö
Mitä tapahtuu johtamisessa silloin, kun halutaan olla edelläkävijöitä kasvatus-, opetus- ja koulutusalan johtamisessa? Minkälaisia kansallisia toimenpiteitä ja työvälineitä tarvitaan tällöin johtamisen tueksi?
Kokeileva koulu
Kokeilukeskus
Kokeilukeskuksen tehtävä on tukea varhaiskasvatuksen ja koulutuksen järjestäjien toimintakulttuurin kehittämistä ja innovaatioiden syntymistä.

Muualla verkossa johtamisen tueksi

Opetus- ja kulttuuriministeriö

minedu.fi

Ministeriö valmistelee lakeja, asetuksia ja päätöksiä sekä budjettivarojen käyttöön liittyvät asiat. Ministeriön tehtävänä on varmistaa, että käytettävissä on poliittisten päätösten tekemiseen tarvittava tieto. Ministeriö ohjaa myös hallinnonalansa toimintaa sekä edustaa Suomea EU:n toimielimissä ja kansainvälisessä yhteistyössä.

Kuntaliitto

www.kuntaliitto.fi

Suomen Kuntaliitto on kuntasektorin edunvalvoja, kehittäjäkumppani sekä asiantuntija- ja tietopalvelujen tarjoaja. Kuntaliiton jäseniä ovat Suomen kunnat ja kaupungit. Toiminnassamme ovat mukana myös maakuntien liitot, sairaanhoitopiirit, muut kuntayhtymät sekä kuntataustaiset osakeyhtiöt.

Johtotehtavissa opetusalalla

www.oaj.fi

OAJ:n sivustolta löytyy tukevia ja vinkkejä opetusalan johtotehtävissä työskenteleville.

Opetus- ja sivistystoimen asiantuntijat OPSIA ry.

peda.net

Opetus- ja sivistystoimen asiantuntijat OPSIA ry on opetus- ja sivistystoimen sekä varhaiskasvatuksen johtavien ja itsenäisessä asemassa olevien asiantuntijoiden valtakunnallinen etujärjestö.

Opetusalan ja Sivistystyön Työnantajayhdistys ry.

www.sivista.fi

Opetusalan ja Sivistystyön Työnantajayhdistys ry. edustaa yli 330 sivistys-, koulutus- ja tutkimusalan työnantajaa. Olemme Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n jäsen.

Suomen Ammattikoulutuksen Johtajat SAJO ry

www.sajory.fi

SAJO ry on ammatillisen koulutuksen johtajien verkosto, joka edistää jäsentensä ammatillisia ja palvelussuhteeseen liittyviä etuja. Valtakunnalliseen yhdistykseemme kuuluu noin 200 ammatillisen koulutuksen johtajaa ja asiantuntijaa