Hyppää pääsisältöön

Kehittämisrahoitus


Opetushallitus jakaa kehittämisrahoituksina valtionavustuksia ja kansainvälistymisrahoitusta.

 

Valtionavustuksilla tuetaan kehittämis-, kokeilu- ja käynnistämishankkeita, joilla pyritään pysyviin muutoksiin ja parannuksiin.

Opetushallitus tukee myös suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä. Koordinoimme harjoittelu-, vaihto- ja apurahaohjelmia ja vastaamme toimialallamme Euroopan unionin ohjelmien toimeenpanosta ja tiedottamisesta Suomessa. Kansainvälistymisen rahoituksesta valtaosa tulee ulkopuolisilta rahoittajilta (esim. EU, Pohjoismaiden ministerineuvosto).

Avoimet haut

Valtionavustus

Alkuperäiskarjan geenipankkitoiminta 2021

Valtionavustus

Opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutus, lisähaku 2021

Kansainvälistymisrahoitus

EU:n Luova Eurooppa: Journalismin kumppanuushankkeet 2021

Kansainvälistymisrahoitus

EU:n Luova Eurooppa: eurooppalaiset verkostot 2021

Uutisia rahoitusmahdollisuuksista

Rahoitushaku-uutinen

Euroopan solidaarisuusjoukot: Laatumerkin haku päättyy 31.12.2021
Nuorisotyö Kansalaistoiminta Euroopan solidaarisuusjoukot Kansainvälistyminen

Rahoitushaku-uutinen

Euroopan solidaarisuusjoukot: Laatumerkin haku päättyy 31.8.2021
Nuorisotyö Kansalaistoiminta Euroopan solidaarisuusjoukot Kansainvälistyminen

Tietosuojaseloste