Hyppää pääsisältöön

Kehittämisrahoitus


Opetushallitus jakaa kehittämisrahoituksina valtionavustuksia ja kansainvälistymisrahoitusta.

Valtionavustuksilla tuetaan kehittämis-, kokeilu- ja käynnistämishankkeita, joilla pyritään pysyviin muutoksiin ja parannuksiin.

Opetushallitus tukee myös suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä. Koordinoimme harjoittelu-, vaihto- ja apurahaohjelmia ja vastaamme toimialallamme Euroopan unionin ohjelmien toimeenpanosta ja tiedottamisesta Suomessa. Kansainvälistymisen rahoituksesta valtaosa tulee ulkopuolisilta rahoittajilta (esim. EU, Pohjoismaiden ministerineuvosto).

Avoimet haut

Valtionavustus

Alkuperäiskarjan geenipankkitoiminta 2020

Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ aikuiskoulutukselle: Strategisten kumppanuushankkeiden (KA204) haku päättyy 23.4.2020

Valtionavustus

Valtionavustukset yleissivistävän koulutuksen järjestöille

Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ nuorisoala: vuoden 2020 toinen haku päättyy 7.5.2020

Uutisia rahoitusmahdollisuuksista

Rahoitushaku-uutinen

Erasmus+ aikuiskoulutukselle: Strategisten kumppanuushankkeiden (KA204) haku päättyy 23.4.2020
Aikuiskoulutus Erasmus+ Erasmus+ aikuiskoulutukselle Kansainvälistyminen

Rahoitushaku-uutinen

Euroopan solidaarisuusjoukot: vuoden 2020 toinen haku päättyy 7.5.2020
Nuorisotyö Kansalaistoiminta Euroopan solidaarisuusjoukot Kansainvälistyminen

Rahoitushaku-uutinen

Erasmus+ nuorisoala: vuoden 2020 toinen haku päättyy 7.5.2020
Nuorisotyö Kansalaistoiminta Erasmus+ nuorisoalalle Youth in Action Kansainvälistyminen

Rahoitushaku-uutinen

Kansainvälisyyden valtionavustushaku 2020: perusopetus, lukiokoulutus, varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus Esiopetus Perusopetus Lukiokoulutus Kansainvälistyminen Tasa-arvo ja osallisuus

Tietosuojaseloste