Hyppää pääsisältöön

Kehittämisrahoitus


Opetushallitus jakaa kehittämisrahoituksina valtionavustuksia ja kansainvälistymisrahoitusta.

 

Valtionavustuksilla tuetaan kehittämis-, kokeilu- ja käynnistämishankkeita, joilla pyritään pysyviin muutoksiin ja parannuksiin.

Opetushallitus tukee myös suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä. Koordinoimme harjoittelu-, vaihto- ja apurahaohjelmia ja vastaamme toimialallamme Euroopan unionin ohjelmien toimeenpanosta ja tiedottamisesta Suomessa. Kansainvälistymisen rahoituksesta valtaosa tulee ulkopuolisilta rahoittajilta (esim. EU, Pohjoismaiden ministerineuvosto).

Avoimet haut

Valtionavustus

Opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutus 2021

Valtionavustus

Valtionavustukset kielten tutoropettajatoimintaan 2020

Valtionavustus

Erityisavustus maahanmuuttotaustaisten oppilaiden tukemiseen koulutuksen nivelvaiheissa: perusopetukseen valmistavan opetuksen integraatio

Kansainvälistymisrahoitus

Nordplus-ohjelmien haku vuodelle 2021 on avattu!

Uutisia rahoitusmahdollisuuksista

Rahoitushaku-uutinen

Valtionavustukset opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutuksiin jälleen haettavina
Varhaiskasvatus Esiopetus Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus Taiteen perusopetus Vapaa sivistystyö Henkilöstökoulutus

Rahoitushaku-uutinen

Oikeus osata - ammatillisen koulutuksen täydentävä valtionavustushaku
Ammatillinen koulutus Digitaalisuus Hyvinvointi Oppimisympäristö Tasa-arvo ja osallisuus Turvallisuus

Tietosuojaseloste