Näillä sivuilla on tietoa suomalaisten korkeakoulujen tukitoimista maahanmuuttajille.

Opetushallituksen roolina on jakaa tietoa käynnissä olevista toimista. Opetushallitus tarjoaa myös tukea eri ohjelmiensa kautta.

Kolme naista kuuntelee