Hyppää pääsisältöön

Opetustoimi, kansainväliset ohjelmat ja Venäjän hyökkäys Ukrainaan


Tietoa ja ohjeistusta Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen aikana.

Tältä sivulta löydät tukimateriaalin, jota Opetushallitus tarjoaa Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen aikana kouluille, oppilaitoksille ja varhaiskasvatuksen toimijoille. Materiaalia on mm. siitä, miten tilannetta käsitellään kasvatuksessa ja koulutuksessa sekä siitä, miten Ukrainasta paenneiden oppimista tuetaan Suomessa. Tarjoamme tietoa ja tukea myös kansainvälisissä hankkeissa ja ohjelmissa mukana oleville organisaatioille ja henkilöille. Löydät sivulta myös aiheeseen liittyvät uutiset ja tiedotteet sekä vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin.

Vastaamme koulutuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjien sekä koulujen, oppilaitosten ja varhaiskasvatuksen toimijoiden Ukrainaan liittyviin kysymyksiin  palvelukohtaisissa palveluosoitteissamme. Kansainvälisiin hankkeisiin ja ohjelmiin liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä ohjelmakohtaisiin neuvontaosoitteisiin, jotka löytyvät sivun alaosasta.

  Ukrainasta paenneiden oppimisen tukeminen Suomessa

  Ukrainasta paenneet varhaiskasvatuksessa ja koulutuksessa

  Ukrainasta paenneet varhaiskasvatuksessa ja koulutuksessa

  Opetushallitus seuraa Ukrainasta paenneiden lasten, nuorten ja aikuisten määrää varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa tietovarantojensa kautta. Seuraamme ukrainalaisten tilannetta myös kasvatuksen ja koulutuksen järjestäjille tehdyillä kyselyillä.

  Ukrainasta paenneiden lasten varhaiskasvatus ja esiopetus

  Ukrainasta paenneiden lasten varhaiskasvatus ja esiopetus

  Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen jokapäiväinen arki rutiineineen ja vuorovaikutussuhteineen on turvallisuuden kokemusta vahvistavaa. Tälle sivulle on koottu tietoa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen mahdollisuuksista tukea Ukrainasta paenneita lapsia.

  Ukrainasta paenneiden lasten ja nuorten oppimisen tukeminen perusopetuksessa

  Ukrainasta paenneiden lasten ja nuorten oppimisen tukeminen perusopetuksessa

  On tärkeää, että Ukrainasta Suomeen sotaa paenneille lapsille ja nuorille tarjotaan nopeasti mahdollisuus koulunkäyntiin. Tälle sivulle on koottu tietoa perusopetukseen valmistavan opetuksen ja perusopetuksen tukimuodoista.

  Perusopetuksen opiskeluhuolto on koulun hyvinvointityötä

  Perusopetuksen opiskeluhuolto on koulun hyvinvointityötä

  Opiskeluhuolto edistää niin yksittäisten oppilaiden kuin koko kouluyhteisön osallisuutta, hyvinvointia ja turvallisuutta. Ukrainasta Suomeen paenneiden lasten ja nuorten aloittaminen perusopetuksessa edellyttää yhteistä keskustelua kouluyhteisön toimintatavoista, ja niitä tarkistetaan tarvittaessa.

  Materiaalia Ukrainasta paenneiden opetuksen tueksi

  Materiaalia Ukrainasta paenneiden opetuksen tueksi

  Linkkejä Opetushallituksen ja muiden tahojen tuottamaan materiaaliin ja tietoon, jota voi hyödyntää Ukrainasta sotaa paenneiden lasten ja nuorten opetuksessa.

  16–18-vuotiaiden ukrainalaisten opiskelumahdollisuudet

  16–18-vuotiaiden ukrainalaisten opiskelumahdollisuudet

  Vaihtoehdot nuorille, jotka ovat Suomessa tilapäisen suojelun perusteella sekä nuorille, joilla on kotikunta ja oppivelvollisuus.

  Ukrainasta paenneiden opiskelu lukiokoulutuksessa

  Ukrainasta paenneiden opiskelu lukiokoulutuksessa

  On tärkeää, että Ukrainasta Suomeen sotaa paenneille nuorille tarjotaan nopeasti mahdollisuus jatkaa opiskelua turvallisessa ja osallisuutta vahvistavassa lukioyhteisössä. Tälle sivulle on koottu tietoa lukiokoulutuksen mahdollisuuksista.

  Ukrainasta paenneiden opiskelumahdollisuudet ammatillisessa koulutuksessa

  Ukrainasta paenneiden opiskelumahdollisuudet ammatillisessa koulutuksessa

  Suomalaisen ammatillisen koulutuksen järjestelmä on joustava ja tarjoaa Ukrainasta Suomeen sotaa paenneille nuorille ja aikuisille yksilöllisiä mahdollisuuksia opintoihin. Tällä sivulla kerrotaan ammatillisen koulutuksen mahdollisuuksista ja opiskelun tuesta.

  Ukrainalaisten lasten ja nuorten oppimisen ja hyvinvoinnin tukeminen kesällä

  Ukrainalaisten lasten ja nuorten oppimisen ja hyvinvoinnin tukeminen kesällä

  Kasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen järjestäjät tarjoavat yhteistyössä eri toimijoiden kanssa Ukrainasta Suomeen sotaa paenneille lapsille ja nuorille oppimista ja hyvinvointia edistävää toimintaa myös kesällä. Tälle sivulle on koottu tietoa muun muassa kesäopinto- ja kurssitarjonnasta, harrastusmahdollisuuksista sekä oppimisen ja opiskelun tuesta.

  Aikuisten ukrainalaisten opiskelumahdollisuudet

  Aikuisten ukrainalaisten opiskelumahdollisuudet

  www.oph.fi

  Suomalainen koulutusjärjestelmä on joustava ja tarjoaa Ukrainasta sotaa paenneille aikuisille yksilöllisiä mahdollisuuksia opintoihin. Pääsääntöisesti koulutuksiin on vapaa hakeutumisoikeus. Tälle sivulle on koottu tietoa opiskelumahdollisuuksista mm. aikuisten perusopetuksessa, tutkintoon valmentavassa koulutuksessa, lukiokoulutuksessa sekä ammatillisessa koulutuksessa.

  Ukrainan kasvatus- ja koulutusjärjestelmä

  Varhaiskasvatus Ukrainassa

  Varhaiskasvatus Ukrainassa

  Sivulle on koottu tietoa Ukrainan varhaiskasvatuksesta.

  Perusopetus ja lukio Ukrainan koulujärjestelmässä

  Perusopetus ja lukio Ukrainan koulujärjestelmässä

  Sivulle on koottu tietoa Ukrainan perusopetuksesta ja lukiosta.

  Ammatillinen koulutus Ukrainassa

  Ammatillinen koulutus Ukrainassa

  Sivulta löydät tietoa Ukrainan ammatillisesta koulutuksesta

  Korkeakoulutus Ukrainassa

  Korkeakoulutus Ukrainassa

  Sivulle on koottu tietoa korkea-asteen koulutuksesta Ukrainassa

  Venäjän hyökkäyksen käsittely kasvatuksessa ja koulutuksessa

  Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja mediasisällöt varhaiskasvatuksessa

  Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja mediasisällöt varhaiskasvatuksessa

  Venäjän hyökättyä Ukrainaan myös varhaiskasvatusikäiset lapset voivat nähdä sosiaalisessa mediassa ja mediassa kuvia ja videoita sodasta. Henkilöstön on tärkeää olla tietoinen lasten digitaalisesta maailmasta. Tämä tukimateriaali toimii varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstön työn tukena lasten kohtaaman sisällön käsittelyssä.

  Venäjän hyökkäyksen käsittely kasvatuksessa ja koulutuksessa

  Venäjän hyökkäyksen käsittely kasvatuksessa ja koulutuksessa

  Tukimateriaalia Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen käsittelyyn varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa, perusopetuksessa, lukiossa, ammatillisessa koulutuksessa, taiteen perusopetuksessa ja vapaassa sivistystyössä.

  Venäjän hyökkäyksen käsittely eri oppiaineitten opetuksessa

  Venäjän hyökkäyksen käsittely eri oppiaineitten opetuksessa

  Miten Venäjän hyökkäystä Ukrainaan voidaan käsitellä perusopetuksen ja lukion eri oppiaineitten opetuksessa.

  Venäjän hyökkäys ja sosiaalisen median kautta tulevan sisällön käsittely

  Venäjän hyökkäys ja sosiaalisen median kautta tulevan sisällön käsittely

  Tukimateriaali lasten ja nuorten sosiaalisessa mediassa kohtaaman sisällön käsittelyyn.

  Jokaisella on oikeus turvalliseen ja syrjimättömään oppimisympäristöön

  Jokaisella on oikeus turvalliseen ja syrjimättömään oppimisympäristöön

  Kansallisuudesta tai äidinkielestä riippumatta yhtäkään lasta, nuorta tai opiskelijaa ei saa syyllistää Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan, kirjoittaa pääjohtaja Minna Kelhä Opetushallituksen blogissa.

  Jokaisen oikeus turvalliseen arkeen myös kriisien aikana

  Jokaisen oikeus turvalliseen arkeen myös kriisien aikana

  Ohjeistuksia varhaiskasvatukselle, kouluille ja oppilaitoksille kiusaamisen, rasismin ja vihapuheen käsittelyyn.

  Polarisaation, vastakkainasettelun ja konfliktien käsittely

  Polarisaation, vastakkainasettelun ja konfliktien käsittely

  Tukea kärjistyneiden tilanteiden, vastakkainasettelun ja polarisaation purkamiseen varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa.

  Materiaalia varautumiseen kasvatuksessa ja koulutuksessa

  Tavallinen, turvallinen arki antaa hyvän pohjan kriisinkestävyydelle

  Tavallinen, turvallinen arki antaa hyvän pohjan kriisinkestävyydelle

  Kriisinkestävyyttä varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa tarvitaan juuri nyt yhteiskunnan monihäiriötilanteen takia.

  Varautuminen hybridi- ja kyberturvallisuusuhkiin sekä informaatiovaikuttamiseen

  Varautuminen hybridi- ja kyberturvallisuusuhkiin sekä informaatiovaikuttamiseen

  Tietoa ja koottua materiaalia henkilöstölle, lapsille, oppilaille ja opiskelijoille.

  Varautuminen sähköpulaan varhaiskasvatuksessa, opetuksessa ja koulutuksessa

  Varautuminen sähköpulaan varhaiskasvatuksessa, opetuksessa ja koulutuksessa

  Mahdollisen sähköpulan aiheuttamiin sähkökatkoihin varautuminen varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa.

  Energiansäästön käsittely kasvatuksessa ja koulutuksessa

  Energiansäästön käsittely kasvatuksessa ja koulutuksessa

  Energiakysymysten käsittelyn eri koulutusasteilla ja eri oppiaineissa ja aloilla voi kytkeä kattavasti niin oppimisen sisältöihin kuin arjen toimintatapoihin.

  Venäjän hyökkäyksen vaikutukset kansainvälisiin hankkeisiin ja vaihto-ohjelmiin

  Erasmus+ -ja Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmat

  Erasmus+ -ja Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmat

  Tietoa Erasmus+ -ja Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmien hanketoimijoille mahdollisuuksista tukea Venäjän Ukrainaan kohdistamaa hyökkäystä paenneita

  Venäjän hyökkäyksen vaikutukset valtionavustushakuun 2022

  Venäjän hyökkäyksen vaikutukset valtionavustushakuun 2022

  Tietoa Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen vaikutuksista yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen kansainvälisyyden valtionavustushakuun.

  EDUFI-harjoittelu korkeakouluopiskelijoille ja vastavalmistuneille

  EDUFI-harjoittelu korkeakouluopiskelijoille ja vastavalmistuneille

  Tietoa Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen vaikutuksista EDUFI-harjoitteluun.

  Team Finland Knowledge (TFK) -ohjelma

  Team Finland Knowledge (TFK) -ohjelma

  Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen vaikutukset Team Finland Knowledge (TFK) -ohjelmaan.

  Neuvontaosoitteet

  Vastaamme koulutuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjien sekä koulujen, oppilaitosten ja varhaiskasvatuksen toimijoiden Ukrainaan liittyviin kysymyksiin palvelukohtaisissa palveluosoitteissamme. Kansainvälisissä hankkeissa olevat organisaatiot ja henkilöt voivat ottaa yhteyttä suoraan alla oleviin ohjelmakohtaisiin neuvontaosoitteisiin.

  Erasmus+ ja Euroopan solidaarisuusjoukot   

  • Erasmus+ korkeakoulutukselle: erasmus.korkeakoulutus [at] oph.fi
  • Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle: erasmus.ammatillinen [at] oph.fi
  • Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle: erasmus.yleissivistava [at] oph.fi
  • Erasmus+ aikuiskoulutukselle: erasmus.aikuiskoulutus [at] oph.fi
  • Erasmus+ nuorisoalalle: nuoriso [at] oph.fi
  • Erasmus+ Sport neuvoo osoitteessa: Sport [at] oph.fi
  • Euroopan solidaarisuusjoukot: nuoriso [at] oph.fi

  Muut kansainväliset hankkeet ja verkostot

  • Luova Eurooppa neuvoo osoitteessa: kulttuuri [at] oph.fi
  • Nordplus neuvoo osoitteissa: nordplus [at] oph.fi 
  • EDUFI-harjoittelu: kv-hakulomake [at] oph.fi
  • EDUFI Fellowship, EDUFI Winter School ja The Finnish Government Scholarship Pool -apuraha neuvoo osoitteessa: paivi.jokinen [at] oph.fi, tarja.makela [at] oph.fi, marjaana.kopperi [at] oph.fi 
  • Virkamiesvaihto neuvoo osoitteessa: ritva.ukkonen [at] oph.fi
  • Suomen kieli ja kulttuuri neuvovat osoitteessa: skk [at] oph.fi
  • Valtionavustukset kansainvälisyyteen: nina.eskola [at] oph.fi, mika.kananen [at] oph.fi
  • Team Finland Knowledge (TFK) -ohjelma: TFK-programme [at] oph.fi
  • Tutkintojen tunnustaminen: recognition [at] oph.fi