Hyppää pääsisältöön

Opetustoimi, kansainväliset ohjelmat ja Venäjän hyökkäys Ukrainaan


Tietoa ja ohjeistusta Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen aikana.

Tältä sivulta löydät tukimateriaalin, jota Opetushallitus tarjoaa Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen aikana kouluille, oppilaitoksille ja varhaiskasvatuksen toimijoille. Materiaalia on mm. siitä, miten tilannetta käsitellään kasvatuksessa ja koulutuksessa sekä siitä, miten Ukrainasta paenneiden oppimista tuetaan Suomessa. Tarjoamme tietoa ja tukea myös kansainvälisissä hankkeissa ja ohjelmissa mukana oleville organisaatioille ja henkilöille. Löydät sivulta myös aiheeseen liittyvät uutiset ja tiedotteet sekä vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin.

Vastaamme Ukrainaan liittyviin kysymyksiin osoitteessa info [at] oph.fi. Osoite on tarkoitettu koulutuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjille sekä kouluille, oppilaitoksille ja varhaiskasvatuksen toimijoille. Kansainvälisiin hankkeisiin ja ohjelmiin liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä ohjelmakohtaisiin neuvontaosoitteisiin, jotka löytyvät sivun alaosasta.

Ukrainasta paenneiden oppimisen tukeminen Suomessa

alt-text (optional, uses title if not set)

Ukrainasta paenneet varhaiskasvatuksessa ja koulutuksessa

Opetushallitus seuraa Ukrainasta paenneiden lasten, nuorten ja aikuisten määrää varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa tietovarantojensa kautta. Seuraamme ukrainalaisten tilannetta myös kasvatuksen ja koulutuksen järjestäjille tehdyillä kyselyillä.

alt-text (optional, uses title if not set)

Ukrainasta paenneiden lasten varhaiskasvatus ja esiopetus

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen jokapäiväinen arki rutiineineen ja vuorovaikutussuhteineen on turvallisuuden kokemusta vahvistavaa. Tälle sivulle on koottu tietoa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen mahdollisuuksista tukea Ukrainasta paenneita lapsia.

alt-text (optional, uses title if not set)

Ukrainasta paenneiden lasten ja nuorten oppimisen tukeminen perusopetuksessa

On tärkeää, että Ukrainasta Suomeen sotaa paenneille lapsille ja nuorille tarjotaan nopeasti mahdollisuus koulunkäyntiin. Tälle sivulle on koottu tietoa perusopetukseen valmistavan opetuksen ja perusopetuksen tukimuodoista.

alt-text (optional, uses title if not set)

Perusopetuksen oppilashuolto on hyvinvointityötä ja tukee jokaista oppilasta

Oppilashuolto edistää niin yksittäisten oppilaiden kuin koko kouluyhteisön osallisuutta, hyvinvointia ja turvallisuutta. Ukrainasta Suomeen paenneiden lasten ja nuorten aloittaminen perusopetuksessa edellyttää yhteistä keskustelua kouluyhteisön toimintatavoista ja tarvittaessa niitä tarkistetaan.

alt-text (optional, uses title if not set)

Materiaalia Ukrainasta paenneiden opetuksen tueksi

Linkkejä Opetushallituksen ja muiden tahojen tuottamaan materiaaliin ja tietoon, jota voi hyödyntää Ukrainasta sotaa paenneiden lasten ja nuorten opetuksessa.

alt-text (optional, uses title if not set)

Ukrainasta paenneiden opiskelu lukiokoulutuksessa

On tärkeää, että Ukrainasta Suomeen sotaa paenneille nuorille tarjotaan nopeasti mahdollisuus jatkaa opiskelua turvallisessa ja osallisuutta vahvistavassa lukioyhteisössä. Tälle sivulle on koottu tietoa lukiokoulutuksen mahdollisuuksista.

alt-text (optional, uses title if not set)

Ukrainasta paenneiden opiskelumahdollisuudet ammatillisessa koulutuksessa

Suomalaisen ammatillisen koulutuksen järjestelmä on joustava ja tarjoaa Ukrainasta Suomeen sotaa paenneille nuorille ja aikuisille yksilöllisiä mahdollisuuksia opintoihin. Tällä sivulla kerrotaan ammatillisen koulutuksen mahdollisuuksista ja opiskelun tuesta.

alt-text (optional, uses title if not set)

Ukrainalaisten lasten ja nuorten oppimisen ja hyvinvoinnin tukeminen kesällä

Kasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen järjestäjät tarjoavat yhteistyössä eri toimijoiden kanssa Ukrainasta Suomeen sotaa paenneille lapsille ja nuorille oppimista ja hyvinvointia edistävää toimintaa myös kesällä. Tälle sivulle on koottu tietoa muun muassa kesäopinto- ja kurssitarjonnasta, harrastusmahdollisuuksista sekä oppimisen ja opiskelun tuesta.

Ukrainan kasvatus- ja koulutusjärjestelmä

alt-text (optional, uses title if not set)

Varhaiskasvatus Ukrainassa

Sivulle on koottu tietoa Ukrainan varhaiskasvatuksesta.

alt-text (optional, uses title if not set)

Perusopetus ja lukio Ukrainan koulujärjestelmässä

Sivulle on koottu tietoa Ukrainan perusopetuksesta ja lukiosta.

alt-text (optional, uses title if not set)

Ammatillinen koulutus Ukrainassa

Sivulta löydät tietoa Ukrainan ammatillisesta koulutuksesta

alt-text (optional, uses title if not set)

Korkeakoulutus Ukrainassa

Sivulle on koottu tietoa korkea-asteen koulutuksesta Ukrainassa

Venäjän hyökkäyksen käsittely kasvatuksessa ja koulutuksessa

alt-text (optional, uses title if not set)

Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja mediasisällöt varhaiskasvatuksessa

Venäjän hyökättyä Ukrainaan myös varhaiskasvatusikäiset lapset voivat nähdä sosiaalisessa mediassa ja mediassa kuvia ja videoita sodasta. Henkilöstön on tärkeää olla tietoinen lasten digitaalisesta maailmasta. Tämä tukimateriaali toimii varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstön työn tukena lasten kohtaaman sisällön käsittelyssä.

alt-text (optional, uses title if not set)

Venäjän hyökkäyksen käsittely kasvatuksessa ja koulutuksessa

Tukimateriaalia Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen käsittelyyn varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa, perusopetuksessa, lukiossa, ammatillisessa koulutuksessa, taiteen perusopetuksessa ja vapaassa sivistystyössä.

alt-text (optional, uses title if not set)

Venäjän hyökkäyksen käsittely eri oppiaineitten opetuksessa

Miten Venäjän hyökkäystä Ukrainaan voidaan käsitellä perusopetuksen ja lukion eri oppiaineitten opetuksessa.

alt-text (optional, uses title if not set)

Venäjän hyökkäys ja sosiaalisen median kautta tulevan sisällön käsittely

Tukimateriaali lasten ja nuorten sosiaalisessa mediassa kohtaaman sisällön käsittelyyn.

alt-text (optional, uses title if not set)

Jokaisella on oikeus turvalliseen ja syrjimättömään oppimisympäristöön

Kansallisuudesta tai äidinkielestä riippumatta yhtäkään lasta, nuorta tai opiskelijaa ei saa syyllistää Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan, kirjoittaa pääjohtaja Minna Kelhä Opetushallituksen blogissa.

alt-text (optional, uses title if not set)

Jokaisen oikeus turvalliseen arkeen myös kriisien aikana

Ohjeistuksia varhaiskasvatukselle, kouluille ja oppilaitoksille kiusaamisen, rasismin ja vihapuheen käsittelyyn.

alt-text (optional, uses title if not set)

Polarisaation, vastakkainasettelun ja konfliktien käsittely

Tukea kärjistyneiden tilanteiden, vastakkainasettelun ja polarisaation purkamiseen varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa.

Materiaalia varautumiseen kasvatuksessa ja koulutuksessa

alt-text (optional, uses title if not set)

Tavallinen, turvallinen arki antaa hyvän pohjan kriisinkestävyydelle

Kriisinkestävyyttä varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa tarvitaan juuri nyt yhteiskunnan monihäiriötilanteen takia.

alt-text (optional, uses title if not set)

Varautuminen hybridi- ja kyberturvallisuusuhkiin sekä informaatiovaikuttamiseen

Tietoa ja koottua materiaalia henkilöstölle, lapsille, oppilaille ja opiskelijoille.

alt-text (optional, uses title if not set)

Varautuminen sähköpulaan varhaiskasvatuksessa, opetuksessa ja koulutuksessa

Mahdollisen sähköpulan aiheuttamiin sähkökatkoihin varautuminen varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa.

Venäjän hyökkäyksen vaikutukset kansainvälisiin hankkeisiin ja vaihto-ohjelmiin

alt-text (optional, uses title if not set)

Erasmus+ -ja Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmat

Tietoa Erasmus+ -ja Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmien hanketoimijoille mahdollisuuksista tukea Venäjän Ukrainaan kohdistamaa hyökkäystä paenneita

alt-text (optional, uses title if not set)

Venäjän hyökkäyksen vaikutukset valtionavustushakuun 2022

Tietoa Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen vaikutuksista yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen kansainvälisyyden valtionavustushakuun.

alt-text (optional, uses title if not set)

EDUFI-harjoittelu korkeakouluopiskelijoille ja vastavalmistuneille

Tietoa Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen vaikutuksista EDUFI-harjoitteluun.

alt-text (optional, uses title if not set)

Team Finland Knowledge (TFK) -ohjelma

Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen vaikutukset Team Finland Knowledge (TFK) -ohjelmaan.

Neuvontaosoitteet

Kansainvälisissä hankkeissa olevat organisaatiot ja henkilöt voivat ottaa yhteyttä suoraan alla oleviin ohjelmakohtaisiin neuvontaosoitteisiin.

Erasmus+ ja Euroopan solidaarisuusjoukot   

 • Erasmus+ korkeakoulutukselle: erasmus.korkeakoulutus [at] oph.fi
 • Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle: erasmus.ammatillinen [at] oph.fi
 • Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle: erasmus.yleissivistava [at] oph.fi
 • Erasmus+ aikuiskoulutukselle: erasmus.aikuiskoulutus [at] oph.fi
 • Erasmus+ nuorisoalalle: nuoriso [at] oph.fi
 • Erasmus+ Sport neuvoo osoitteessa: Sport [at] oph.fi
 • Euroopan solidaarisuusjoukot: nuoriso [at] oph.fi

Muut kansainväliset hankkeet ja verkostot

 • Luova Eurooppa neuvoo osoitteessa: kulttuuri [at] oph.fi
 • Nordplus neuvoo osoitteissa: nordplus [at] oph.fi 
 • EDUFI-harjoittelu: kv-hakulomake [at] oph.fi
 • EDUFI Fellowship, EDUFI Winter School ja The Finnish Government Scholarship Pool -apuraha neuvoo osoitteessa: paivi.jokinen [at] oph.fi, tarja.makela [at] oph.fi, marjaana.kopperi [at] oph.fi 
 • Virkamiesvaihto neuvoo osoitteessa: ritva.ukkonen [at] oph.fi
 • Suomen kieli ja kulttuuri neuvovat osoitteessa: skk [at] oph.fi
 • Valtionavustukset kansainvälisyyteen: nina.eskola [at] oph.fi, mika.kananen [at] oph.fi
 • Team Finland Knowledge (TFK) -ohjelma: TFK-programme [at] oph.fi
 • Tutkintojen tunnustaminen: recognition [at] oph.fi

Jos haluat kysyä kansallisesta tilanteesta tai et löydä oikeaa palveluosoitetta yllä olevasta  listasta, voit olla yhteydessä osoitteeseen info [at] oph.fi