Hyppää pääsisältöön

Opetustoimi, kansainväliset ohjelmat ja Venäjän hyökkäys Ukrainaan


Tietoa ja ohjeistusta Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen aikana.

Tältä sivulta löydät tukimateriaalin, jota Opetushallitus tarjoaa Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen aikana kouluille, oppilaitoksille ja varhaiskasvatuksen toimijoille. Materiaalia on mm. siitä, miten tilannetta käsitellään kasvatuksessa ja koulutuksessa sekä siitä, miten Ukrainasta paenneiden oppimista tuetaan Suomessa. Tarjoamme tietoa ja tukea myös kansainvälisissä hankkeissa ja ohjelmissa mukana oleville organisaatioille ja henkilöille. Löydät sivulta myös aiheeseen liittyvät uutiset ja tiedotteet sekä vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin.

Vastaamme Ukrainaan liittyviin kysymyksiin osoitteessa info [at] oph.fi. Osoite on tarkoitettu koulutuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjille sekä kouluille, oppilaitoksille ja varhaiskasvatuksen toimijoille. Kansainvälisiin hankkeisiin ja ohjelmiin liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä ohjelmakohtaisiin neuvontaosoitteisiin, jotka löytyvät sivun alaosasta.

  Ukrainasta paenneiden oppimisen tukeminen Suomessa

  alt-text (optional, uses title if not set)

  Ukrainasta paenneet varhaiskasvatuksessa ja koulutuksessa

  Opetushallitus seuraa Ukrainasta paenneiden lasten, nuorten ja aikuisten määrää varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa tietovarantojensa kautta. Seuraamme ukrainalaisten tilannetta myös kasvatuksen ja koulutuksen järjestäjille tehdyillä kyselyillä.

  alt-text (optional, uses title if not set)

  Ukrainasta paenneiden lasten ja nuorten oppimisen tukeminen perusopetuksessa

  On tärkeää, että Ukrainasta Suomeen sotaa paenneille lapsille ja nuorille tarjotaan nopeasti mahdollisuus koulunkäyntiin. Tälle sivulle on koottu tietoa perusopetukseen valmistavan opetuksen ja perusopetuksen tukimuodoista.

  alt-text (optional, uses title if not set)

  Perusopetuksen oppilashuolto on hyvinvointityötä ja tukee jokaista oppilasta

  Oppilashuolto edistää niin yksittäisten oppilaiden kuin koko kouluyhteisön osallisuutta, hyvinvointia ja turvallisuutta. Ukrainasta Suomeen paenneiden lasten ja nuorten aloittaminen perusopetuksessa edellyttää yhteistä keskustelua kouluyhteisön toimintatavoista ja tarvittaessa niitä tarkistetaan.

  alt-text (optional, uses title if not set)

  Materiaalia Ukrainasta paenneiden opetuksen tueksi

  Linkkejä Opetushallituksen ja muiden tahojen tuottamaan materiaaliin ja tietoon, jota voi hyödyntää Ukrainasta sotaa paenneiden lasten ja nuorten opetuksessa.

  alt-text (optional, uses title if not set)

  Ukrainasta paenneiden opiskelu lukiokoulutuksessa

  On tärkeää, että Ukrainasta Suomeen sotaa paenneille nuorille tarjotaan nopeasti mahdollisuus jatkaa opiskelua turvallisessa ja osallisuutta vahvistavassa lukioyhteisössä. Tälle sivulle on koottu tietoa lukiokoulutuksen mahdollisuuksista.

  alt-text (optional, uses title if not set)

  Ukrainasta paenneiden opiskelumahdollisuudet ammatillisessa koulutuksessa

  Suomalaisen ammatillisen koulutuksen järjestelmä on joustava ja tarjoaa Ukrainasta Suomeen sotaa paenneille nuorille ja aikuisille yksilöllisiä mahdollisuuksia opintoihin. Tällä sivulla kerrotaan ammatillisen koulutuksen mahdollisuuksista ja opiskelun tuesta.

  alt-text (optional, uses title if not set)

  Ukrainalaisten lasten ja nuorten oppimisen ja hyvinvoinnin tukeminen kesällä

  Kasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen järjestäjät tarjoavat yhteistyössä eri toimijoiden kanssa Ukrainasta Suomeen sotaa paenneille lapsille ja nuorille oppimista ja hyvinvointia edistävää toimintaa myös kesällä. Tälle sivulle on koottu tietoa muun muassa kesäopinto- ja kurssitarjonnasta, harrastusmahdollisuuksista sekä oppimisen ja opiskelun tuesta.

  Ukrainan kasvatus- ja koulutusjärjestelmä

  alt-text (optional, uses title if not set)

  Varhaiskasvatus Ukrainassa

  Sivulle on koottu tietoa Ukrainan varhaiskasvatuksesta.

  alt-text (optional, uses title if not set)

  Perusopetus ja lukio Ukrainan koulujärjestelmässä

  Sivulle on koottu tietoa Ukrainan perusopetuksesta ja lukiosta.

  alt-text (optional, uses title if not set)

  Ammatillinen koulutus Ukrainassa

  Sivulta löydät tietoa Ukrainan ammatillisesta koulutuksesta

  Venäjän hyökkäyksen käsittely kasvatuksessa ja koulutuksessa

  alt-text (optional, uses title if not set)

  Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja mediasisällöt varhaiskasvatuksessa

  Venäjän hyökättyä Ukrainaan myös varhaiskasvatusikäiset lapset voivat nähdä sosiaalisessa mediassa ja mediassa kuvia ja videoita sodasta. Henkilöstön on tärkeää olla tietoinen lasten digitaalisesta maailmasta. Tämä tukimateriaali toimii varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstön työn tukena lasten kohtaaman sisällön käsittelyssä.

  alt-text (optional, uses title if not set)

  Venäjän hyökkäyksen käsittely kasvatuksessa ja koulutuksessa

  Tukimateriaalia Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen käsittelyyn varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa, perusopetuksessa, lukiossa, ammatillisessa koulutuksessa, taiteen perusopetuksessa ja vapaassa sivistystyössä.

  alt-text (optional, uses title if not set)

  Venäjän hyökkäyksen käsittely eri oppiaineitten opetuksessa

  Miten Venäjän hyökkäystä Ukrainaan voidaan käsitellä perusopetuksen ja lukion eri oppiaineitten opetuksessa.

  alt-text (optional, uses title if not set)

  Venäjän hyökkäys ja sosiaalisen median kautta tulevan sisällön käsittely

  Tukimateriaali lasten ja nuorten sosiaalisessa mediassa kohtaaman sisällön käsittelyyn.

  alt-text (optional, uses title if not set)

  Jokaisella on oikeus turvalliseen ja syrjimättömään oppimisympäristöön

  Kansallisuudesta tai äidinkielestä riippumatta yhtäkään lasta, nuorta tai opiskelijaa ei saa syyllistää Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan, kirjoittaa pääjohtaja Minna Kelhä Opetushallituksen blogissa.

  alt-text (optional, uses title if not set)

  Jokaisen oikeus turvalliseen arkeen myös kriisien aikana

  Ohjeistuksia varhaiskasvatukselle, kouluille ja oppilaitoksille kiusaamisen, rasismin ja vihapuheen käsittelyyn.

  alt-text (optional, uses title if not set)

  Polarisaation, vastakkainasettelun ja konfliktien käsittely

  Tukea kärjistyneiden tilanteiden, vastakkainasettelun ja polarisaation purkamiseen varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa.

  alt-text (optional, uses title if not set)

  Varautuminen hybridi- ja kyberturvallisuusuhkiin sekä informaatiovaikuttamiseen

  Tietoa ja koottua materiaalia henkilöstölle, lapsille, oppilaille ja opiskelijoille.

  Venäjän hyökkäyksen vaikutukset kansainvälisiin hankkeisiin ja vaihto-ohjelmiin

  alt-text (optional, uses title if not set)

  Erasmus+ -ja Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmat

  Tietoa Erasmus+ -ja Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmien hanketoimijoille mahdollisuuksista tukea Venäjän Ukrainaan kohdistamaa hyökkäystä paenneita

  alt-text (optional, uses title if not set)

  Venäjän hyökkäyksen vaikutukset valtionavustushakuun 2022

  Tietoa Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen vaikutuksista yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen kansainvälisyyden valtionavustushakuun.

  alt-text (optional, uses title if not set)

  EDUFI-harjoittelu korkeakouluopiskelijoille ja vastavalmistuneille

  Tietoa Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen vaikutuksista EDUFI-harjoitteluun.

  alt-text (optional, uses title if not set)

  Team Finland Knowledge (TFK) -ohjelma

  Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen vaikutukset Team Finland Knowledge (TFK) -ohjelmaan.

  Neuvontaosoitteet

  Kansainvälisissä hankkeissa olevat organisaatiot ja henkilöt voivat ottaa yhteyttä suoraan alla oleviin ohjelmakohtaisiin neuvontaosoitteisiin.

  Erasmus+ ja Euroopan solidaarisuusjoukot   

  • Erasmus+ korkeakoulutukselle: erasmus.korkeakoulutus [at] oph.fi
  • Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle: erasmus.ammatillinen [at] oph.fi
  • Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle: erasmus.yleissivistava [at] oph.fi
  • Erasmus+ aikuiskoulutukselle: erasmus.aikuiskoulutus [at] oph.fi
  • Erasmus+ nuorisoalalle: nuoriso [at] oph.fi
  • Erasmus+ Sport neuvoo osoitteessa: Sport [at] oph.fi
  • Euroopan solidaarisuusjoukot: nuoriso [at] oph.fi

  Muut kansainväliset hankkeet ja verkostot

  • Luova Eurooppa neuvoo osoitteessa: kulttuuri [at] oph.fi
  • Nordplus neuvoo osoitteissa: nordplus [at] oph.fi 
  • EDUFI-harjoittelu: kv-hakulomake [at] oph.fi
  • EDUFI Fellowship, EDUFI Winter School ja The Finnish Government Scholarship Pool -apuraha neuvoo osoitteessa: paivi.jokinen [at] oph.fi, tarja.makela [at] oph.fi, marjaana.kopperi [at] oph.fi 
  • Virkamiesvaihto neuvoo osoitteessa: ritva.ukkonen [at] oph.fi
  • Suomen kieli ja kulttuuri neuvovat osoitteessa: skk [at] oph.fi
  • Valtionavustukset kansainvälisyyteen: nina.eskola [at] oph.fi, mika.kananen [at] oph.fi
  • Team Finland Knowledge (TFK) -ohjelma: TFK-programme [at] oph.fi
  • Tutkintojen tunnustaminen: recognition [at] oph.fi

  Jos haluat kysyä kansallisesta tilanteesta tai et löydä oikeaa palveluosoitetta yllä olevasta  listasta, voit olla yhteydessä osoitteeseen info [at] oph.fi