Päivitetty 27.6.2022

Valtioneuvoston selonteon ja valmiuslain muutosesityksen mukaan ulko- ja turvallisuuspoliittisen toimintaympäristön muuttuminen voi aiheuttaa myös hybridi- ja kyberuhkia. Palvelunestohyökkäysten, murtautumisten ja haittaohjelmahyökkäysten lisäksi myös uhka vakavammasta vihamielisestä kybertoiminnasta on selvästi kohonnut. Hybridiuhat voivat olla moninaisia. Kasvatukselle ja koulutukselle ne voivat aiheuttaa esimerkiksi häiriöitä kriittisessä infrastruktuurissa. Se voi tarkoittaa katkoksia sähkön tai veden jakelussa sekä häiriöitä lämmityksessä, internet-yhteyksissä, kännykkäverkossa ja kulunvalvonnassa. Venäjän hyökkäys Ukrainaa kohtaan on lisännyt myös informaatiovaikuttamista.