Hyppää pääsisältöön

Kehittämisrahoitus


Opetushallitus jakaa kehittämisrahoituksina valtionavustuksia ja kansainvälistymisrahoitusta.

Valtionavustuksilla tuetaan kehittämis-, kokeilu- ja käynnistämishankkeita, joilla pyritään pysyviin muutoksiin ja parannuksiin. 

Opetushallitus tukee myös suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä. Koordinoimme harjoittelu-, vaihto- ja apurahaohjelmia ja vastaamme toimialallamme Euroopan unionin ohjelmien toimeenpanosta ja tiedottamisesta Suomessa. Kansainvälistymisen rahoituksesta valtaosa tulee ulkopuolisilta rahoittajilta (esim. EU, Pohjoismaiden ministerineuvosto).

Avoimet haut

Valtionavustus

Lukiokoulutuksen yksikköhinnan harkinnanvaraisen korotuksen hakemus vuodelle 2020

Valtionavustus

Luova Eurooppa -ohjelman kansallinen vastinraha 2019

Kansainvälistymisrahoitus

Euroopan solidaarisuusjoukot: kansallisesti tuettavien hankkeiden 3. hakukierros

Kansainvälistymisrahoitus

Hae Kansalaisten Eurooppa -hanketukea!

Uutisia rahoitusmahdollisuuksista

Rahoitushaku-uutinen

Kansallinen vastinraha Luova Eurooppa -ohjelman yhteistyöhankkeille 2019
Kulttuuri Luova Eurooppa Kansainvälistyminen

Rahoitushaku-uutinen

Euroopan solidaarisuusjoukot: kansallisesti tuettavien hankkeiden 3. hakukierros
Nuorisotyö EU:n nuoriso-ohjelmat Euroopan solidaarisuusjoukot Kansainvälistyminen

Rahoitushaku-uutinen

Erasmus+ nuorisoalalle: kansallisesti tuettavien hankkeiden 3. hakukierros
Nuorisotyö Erasmus+ nuorisoalalle Youth in Action EU:n nuoriso-ohjelmat Kansainvälistyminen

Rahoitushaku-uutinen

Hae Kansalaisten Eurooppa -hanketukea!
Kansalaistoiminta Kansalaisten Eurooppa