Venäjän hyökkäyssodan aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi Opetushallitus ei tee yhteistyötä venäläisten yliopistojen kanssa, ja siksi sukukansa-apurahan käyttötarkoitus on tällä hetkellä seuraavanlainen:

Sukukansa-apurahaa voidaan myöntää äidinkielenään tai äidinkielenomaisesti Venäjän suomalais-ugrilaista kieltä puhuvalle jatko-opiskelijalle tai tutkijalle, jonka on tarkoitus tehdä Venäjän suomalais-ugrilaisiin kieliin ja/tai kulttuuriin liittyvää tutkimusta suomalaisessa yliopistossa.

Apurahaa voivat hakea myös Venäjän suomalais-ugrilaistaustaiset jatko-opiskelijat ja tutkijat, joilla on affiliaatio muuhun kuin Venäjän tai Valko-Venäjän yliopistoihin. (Apurahaa ei myönnetä jatko-opiskelijoille/tutkijolle, joilla on affiliaatio johonkin Venäjän tai Valkovenäjän yliopistoista.)

Apurahaa voi hakea 1–12 kuukautta kestävälle jatko-opiskelu- tai tutkimusjaksolle suomalaisessa yliopistossa tai tutkimuslaitoksessa. Tarjoamme apurahaa myös 1–4 viikon mittaista vierailua varten.