Hyppää pääsisältöön

Valtionavustuksia kansainvälisyyteen

Opetushallitus tukee varhaiskasvatuksen, yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyden kehittämistä valtionavustuksilla. Avustuksia on haettavissa vuosittain tai erikseen ilmoitettuina ajankohtina.

Elämme globaalissa maailmassa, jossa keskinäiset riippuvuussuhteet ovat yhä selvemmin ja konkreettisemmin näkyvissä myös lasten ja nuorten elämässä. Koulu ja oppilaitokset valmistaa elämään ja työskentelemään kulttuurisesti moninaisessa maailmanyhteisössä ja toimimaan rakentavasti ja vastuullisesti yhteisen maapallon hyväksi.

Kansainvälisyyden valtionavustuksilla tuetaan kansainvälisyysosaamisen kehittämistä ja kaikkien oppijoiden mahdollisuuksia osallistua kansainvälisyyteen. Avustusten käyttötarkoitukset ovat sidoksissa kyseisen koulutusmuodon perusteiden täytäntöönpanoon, kehittämiseen ja työelämäyhteistyöhön. Niillä voidaan myös tukea hallitusohjelmien painotuksia.

alt-text (optional, uses title if not set)

Varhaiskasvatus ja yleissivistävä koulutus

www.oph.fi

Yleissivistävään koulutukseen liittyvät kansainvälisyyden valtionavustukset.

alt-text (optional, uses title if not set)

Ammatillinen koulutus

www.oph.fi

Ammatilliseen koulutukseen liittyvät kansainvälisyyden valtionavustukset.

alt-text (optional, uses title if not set)

Vaikuttava kansainvälinen toiminta

Kohti vaikuttavampaa kansainvälistä toimintaa

alt-text (optional, uses title if not set)

Tietoa muista kansainvälistymisrahoituksista

Katso tietoa muista kansainvälistymisrahoituksista.