Mies sohvalla ammatillisen oppilaitoksen opiskelijakirjastossa selin kameraan

Tilapäisen suojelun perusteella oleskeluluvan saaneet 16–18-vuotiaat nuoret eivät ole oppivelvollisia, jos heillä ei ole kotikuntaa Suomessa. Kun tilapäistä suojelua saava henkilö on oleskellut Suomessa vähintään vuoden ajan ja hänen oleskelulupaansa on jatkettu, hän voi hakea Digi- ja väestötietovirastolta kotikuntaa. Uuden kotikunnan voi valita itse.

Kotikunnan saamisen myötä alle 18–vuotiaat nuoret ovat oppivelvollisia. Kotikuntaoikeuden saaneita oppivelvollisuusikäisiä koskevat samat oikeudet ja etuudet oppivelvollisuuden suorittamiseen kuin Suomen kansalaisiakin.