Suomalainen koulutusjärjestelmä on joustava ja tarjoaa Ukrainasta sotaa paenneille aikuisille yksilöllisiä mahdollisuuksia opintoihin. Pääsääntöisesti koulutuksiin on vapaa hakeutumisoikeus, jossa ei edellytetä mitään tiettyä maassaolon statusta tai kansalaisuutta. Kunnissa on tehty resursointeja ja palvelunohjausta aikuisten oppimisen ja koulutuksen käynnistämiseksi, ja toimintamalleja siihen on ollut jo valmiina.
Opettajat ja neljä aikuista opiskelijaa istuvat pöydän ääressä ja opettaja ohjaa tehtävää, jota opiskelijat tekevät.

Ukrainasta paenneilla on mahdollisuus hakea Suomessa tilapäistä suojelua. Tilapäistä suojelua koskevista asioista saa lisätietoa Maahanmuuttoviraston sivuilta. Kun tilapäistä suojelua saava henkilö on oleskellut Suomessa vähintään vuoden ajan ja hänen oleskelulupaansa on jatkettu, hän voi hakea Digi- ja väestötietovirastolta kotikuntaa. Henkilö voi itse valita uuden kotikunnan, mikä voi vaikuttaa kunnissa palvelujen tarpeeseen. Kunnan tulee tiedottaa oikeudesta koulutukseen ja kertoa kunnan palveluista sekä siitä, miten niiden piiriin hakeudutaan.

Vapaa sivistystyö

Aikuisella on mahdollisuus hakeutua myös vapaan sivistystyön koulutukseen. Jos hänelle laaditaan kunnassa tai TE-toimistossa kotoutumissuunnitelma, johon vapaassa sivistystyössä järjestetty kotouttava suomen tai ruotsin kielen koulutus hyväksytään, koulutus on maksuton ja oppilaitoksen ylläpitäjä saa koulutuksesta sadan prosentin valtionosuusrahoituksen. Kunta voi laatia kotoutumissuunnitelman henkilön pyynnöstä ja mikäli kunta katsoo henkilön sitä tarvitsevan.

Vapaassa sivistystyössä opetus on muutoin maksullista. Tilapäisen suojelun piirissä olevalla ei ole oikeutta vapaan sivistystyön opiskelijamaksujen alentamiseen tarkoitettuihin opintoseteleihin. Kotikuntaoikeuden saaneilla on oikeus vapaan sivistystyön opiskelijamaksujen alentamiseen tarkoitettuihin opintoseteleihin.