Democracy Reloading tukee kuntia osallistamaan nuoria paikallisdemokratiaan.
Lapsi skeittiparkissa, katsoo vastapäätä seisovia vanhempia skeittaajia itsevarmasti.

Democracy Reloading -hankkeessa tähdätään nuorten osallistamiseen kunnallisessa ja paikallistason päätöksenteossa. Tavoitteen toteuttamiseksi hanke kehittää verkkopohjaista työkalua, joka tukee nuorten osallistamisen suunnittelua, toteuttamista ja arviointia kunnissa. Samalla työkalu vahvistaa eri sidosryhmien osaamista nuorten osallistamisessa sekä sen edistämisessä ja siihen resurssoinnissa.

Hanke tähtää myös siihen, että Erasmus+ nuorisoalan ja Euroopan solidaarisuusjoukkojen rahoitusta käytetään nuoria päätöksentekoon osallistavien laadukkaiden hankkeiden tukemiseen. Lisäksi päämääränä on varmistaa, että nuorten osallistuminen päätöksentekoon ja demokratiaan säilyy tavoitteena paikallisella, kansallisella ja EU-tasolla.

Hankkeen myötä Erasmus+ nuorisolan ja Euroopan solidaarisuusjoukkojen kansallisilla toimistoilla on riittävät tiedot ja taidot toteuttaa Democracy Reloading -hankkeen tavoitteita.

Democracy Reloading

Kesto: (2015–)2021–2027

Osallistuvat kansalliset toimistot:

  • varsinaiset jäsenet: Belgia (ranskankielinen; koordinaattori), Belgia (flaaminkielinen), Italia, Norja, Portugali, Ranska, Unkari ja Viro
  • tarkkailijajäsenet: Alankomaat, Espanja, Kroatia, Kypros, Puola, Ruotsi, Slovakia, Slovenia ja Suomi

Pitkäkestoiset yhteistyöhankkeet ovat osa Erasmus+ nuorisoalan  ja Euroopan solidaarisuusjoukkojen kansallisten toimistojen välistä strategista kehittämistyötä. Lue lisää ja tutustu muihin hankkeisiin.