Opettaja ohjeistaa opiskelijoita tabletti kädessä.