Opetushallituksen digitalisaation strategiset tavoitteet pohjautuvat Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) digivisioon tehdä Suomesta maailman johtava kestävän digitalisaation kehittäjä ja hyödyntäjä kasvatuksessa, opetuksessa ja koulutuksessa vuonna 2027.
Kuvituskuva: silmä ja numeroita

Kasvatuksen ja koulutuksen digitalisaation linjaukset 2027

Digitalisaatiolla edistetään kaikkien yhdenvertaisia mahdollisuuksia oppia ja kehittyä. Digitaaliset työkalut ja toimintaympäristöt tukevat oppijoiden yksilöllisiä tarpeita sekä edistävät yhdenvertaisuutta ja koulutuksen saavutettavuutta. Kasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen digitalisaatio tukee yhteistyötä toimijoiden välillä ja oppimista elämän eri vaiheissa. Digitalisaatiota edistetään tietoperustaisesti kestävän kehityksen periaatteita noudattaen, eettisesti kestävästi ja yksilöiden hyvinvoinnista huolehtien.

 1. Digitalisaatio tukee yhdenvertaisia mahdollisuuksia laadukkaaseen oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen.
  • Jokaisen mahdollisuus oppia ja kehittää osaamistaan paranee digitalisaation myötä.
  • Digitaalinen osaaminen kehittyy jatkumona koko oppimispolun ajan.
  • Henkilöstön digitaalista osaamista kehitetään suunnitelmallisesti.
 2. Digitaaliset ratkaisut muodostavat laadukkaan ja yhteentoimivan digitaalisen toimintaympäristön, joka tukee yhteistyötä toimijoiden välillä.
  • Verkkoyhteydet ja laitteet mahdollistavat pedagogista työtä tukevan digitaalisen toimintaympäristön.
  • Digitaalisia palveluita ja niitä tukevaa infrastruktuuria kehitetään kokonaisuutena.
  • Opetuksen ja oppimisen digitaaliset palvelut ja sisällöt ovat korkealaatuisia ja turvallisia.
  • Opetuksen ja oppimisen digitaalisten ratkaisujen kehittäminen toteutuu laaja-alaisessa yhteistyössä.
 3. Digitalisaatio tukee tietoperustaista kehittämistä.
  • Rekisteritietopohja on ajantasainen ja korkealaatuinen.
  • Tietotuotannon, raportoinnin ja analytiikan ratkaisut mahdollistavat tietoon perustuvan johtamisen ja kehittämisen.
  • Johtaminen, ennakointi, ohjaaminen ja kehittäminen perustuvat tietoon.