Koronapandemian takia harjoittelujaksojen aloitus voi siirtyä riippuen Suomen sekä harjoittelumaan tilanteesta, matkustusrajoituksista ja matkanjärjestäjien sekä lentoyhtiöiden toiminnan supistuksista. Harjoittelujaksot pyritään kuitenkin järjestämään, vaikka ajankohta muuttuisi.

Koronatilanne on lisännyt myös edustustojen työmäärää, joten harjoittelijavalinnat voivat tästä syystä siirtyä.

Suomen edustustojen harjoittelupaikkoja on tarjolla vaihtelevasti sekä EU-alueella että kolmansissa maissa. Sovimme paikoista vuosittain ulkoministeriön kanssa, joten kohdemaat voivat vaihtua jokaisella hakukierroksella. Vuosittainen paikkamäärä on 30, joista osa tulee haettavaksi syksyllä ja osa keväällä. Lisäksi Eduskunnan toimistoon Brysseliin on tarjolla kaksi harjoittelupaikkaa vuosittain. Harjoittelun pituus on kuusi kuukautta.