Suomen edustustojen harjoittelupaikkoja on tarjolla vaihtelevasti sekä EU-alueella että kolmansissa maissa. Sovimme paikoista vuosittain ulkoministeriön kanssa, joten kohdemaat vaihtuvat jokaisella hakukierroksella. Vuosittainen paikkamäärä on 30, joista osa tulee haettavaksi syksyllä ja osa keväällä. Lisäksi Eduskunnan toimistoon Brysseliin on tarjolla kaksi harjoittelupaikkaa vuosittain. Harjoittelun pituus on kuusi kuukautta.

Erityiskriteerit

Yleisten hakukriteerien lisäksi sinulta edellytetään Suomen kansalaisuutta ja erinomaista suomen kielen taitoa.
Sopiva koulutustausta on esimerkiksi valtio- tai yhteiskuntatieteiden, oikeustieteen ja kauppatieteiden opinnot sekä viestintä. Edustustot toivovat yleensä hakijoiden olevan maisterivaiheen opiskelijoita tai vastavalmistuneita.

Valintakriteerit

Hakiessasi edustustopaikkoja, sinun on täytettävä yleiset hakukriteerit ja lisäksi sinulla on oltava 

  • Suomen kansalaisuus
  • erinomainen suomen kielen taito
  • paikkakuvauksen mukaisia opintoja ja muuta osaamista, mukaan lukien kielitaito
  • kiinnostusta kansainvälisiin kysymyksiin
  • kiinnostusta työskentelyyn ulkoasiainhallinnon kansainvälisessä ilmapiirissä
  • kyky sopeutua usein kiireiseen työtahtiin
  • kykyä itsenäiseen ja haasteelliseen työskentelyyn