Koronapandemian takia harjoittelujakson aloitus voi siirtyä riippuen Suomen sekä harjoittelumaan tilanteesta ja matkustusrajoituksista. Harjoittelujaksot pyritään kuitenkin järjestämään, vaikka niiden aloitus siirtyisi. Koronatilanne on lisännyt myös edustustojen työmäärää, joten harjoittelijavalinnat voivat tästä syystä viivästyä.

Suomen edustustojen harjoittelupaikkoja on tarjolla vaihtelevasti sekä EU-alueella että kolmansissa maissa. Sovimme paikoista vuosittain ulkoministeriön kanssa, joten kohdemaat voivat vaihtua jokaisella hakukierroksella. Vuosittainen paikkamäärä on 30, joista osa tulee haettavaksi syksyllä ja osa keväällä. Lisäksi Eduskunnan toimistoon Brysseliin on tarjolla kaksi harjoittelupaikkaa vuosittain. Harjoittelun pituus on kuusi kuukautta.