Sosiaali- ja terveydenhoitoalan opiskelijat voivat hakea EDUFIn kautta harjoitteluun Suomi-koteihin Australiaan ja Kanadaan. Australiaan on yleensä hakuaika vain kerran vuodessa. Suomi-kodit tarjoavat senioriasuntoja, suomenkielisiä palveluja ja hoitopaikkoja vanheneville suomalaissiirtolaisille eri puolilla maailmaa.

Harjoittelu kestää pääsääntöisesti kolme kuukautta. EDUFI maksaa harjoitteluajalle apurahaa (max 3 kk), jonka suuruus määräytyy kohdemaan mukaan. EDUFI ei maksa matkatukea. Pääsääntöisesti Suomi-koteihin lähtevät terveyden- ja sosiaalialan opiskelijat eivät tarvitse työlupaa, mutta lääkärintarkastus on pakollinen. Kanadan viranomaisten määräämän lääkärin lääkärikäyntikulut ovat yhteensä noin 450 €. Suomessa lääkäri sijaitsee Helsingissä.

Hakijoilta edellytetään 1,5–2 vuoden opintoja vähintään ammattikorkeakoulussa sosiaali- ja terveydenhoidon alalla, jonkinlaista perehtyneisyyttä seniori- ja vanhustyöhön sekä kokemusta vanhustyöstä. Suomi-koteihin on valittu myös musiikkiterapian opiskelijoita.