Team Finland Knowledge -verkoston (TFK-verkosto) toimipisteitä on Washingtonissa, Los Angelesissa, Pekingissä, Singaporessa, New Delhissä, Pretoriassa ja Sao Paulossa. TFK-verkosto toimii asemamaansa Suomen suurlähetystössä, jossa myös TFK-harjoittelijan sijoituspaikka TFK-erityisasiantuntijan apuna on.

TFK-toimpisteisiin haetaan kerran vuodessa, helmikuun hakuaikanamme.

Team Finland Knowledge –verkosto

TFK-verkosto on osa korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kansainvälisyyden edistämisen linjauksia 2017-2025.  Vuoden 2018 lopulla käynnistyneellä TFK –verkoston toimeenpano on toteutettu Suomen opetus- ja kulttuuriministeriön ja ulkoministeriön yhteistyönä. Team Finland Knowledge - verkosto tukee ja vauhdittaa korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kansainvälistymistä. Lisäksi verkosto tekee maakuvatyötä, jotta Suomi näyttäytyy houkuttelevana vaihtoehtona opiskelijoille, tutkijoille ja muille osaajille sekä rakentaa yhteyksiä osaamisen ja koulutusinnovaatioiden viennille. 

Lue lisää TFK-verkostosta sekä Twitter ja LinkedIn aihetunniste #TeamFinlandKnowledge

TFK-harjoittelu

TFK-harjoittelija työskentelee TFK-asiantuntijan apuna. TFK-harjoittelu sopii useiden eri alojen opiskelijoille ja opintoja pitää olla vähintään kahden vuoden ajalta. TFK-harjoittelijalla on oltava erittäin hyvä kielitaito, halu oppia ja tehdä yhteistyötä niin paikallisen TFK-asiantuntijan toimialueen asiantuntijoiden kanssa kuin myös Suomen suuntaan. Myös kulttuurista tilannetajua tarvitaan.

Tarkemmat vaatimukset kunkin maan osalta esimerkiksi soveltuvan alan suhteen kerrotaan tämän sivun vasemmassa reunassa olevien linkkien kohdalta paikkakohtaisissa ilmoituksissa. Niistä selviää myös se, tarvitaanko harjoittelussa paikallisen kielen taitoa.

Harjoittelu kestää maksimissaan 6 kuukautta. Harjoittelijalle maksetaan apurahaa, jonka suuruus määräytyy kohdemaan mukaan.

Harjoittelijan tehtäviä Team Finland Knowledge-verkostossa 

 • osallistuminen koulutus- ja tiedeyhteistyön sekä osaamisviennin edistämiseen
 • osallistuminen julkisuusdiplomatia- ja maakuvatoiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen
 • Team Finland/Team Finland Knowledge –työhön liittyvän sisällön tuottaminen edustuston viestintään ja sosiaaliseen mediaan
 • taustaselvitysten ja katsausten laatiminen kohdealueen koulutus- ja tiedemaailman ajankohtaisista asioista
 • avustaminen vierailujen ja delegaatioiden järjestelyissä
 • osallistuminen tilaisuuksiin, sekä niiden järjestelyihin ja niistä raportointi

Hakijoilta odotamme seuraavia asioita

 • kokemusta toimistotyöstä ja/tai asiakaspalvelutehtävistä
 • hyvät taidot MS Office -ohjelmien ja Internet-hakukoneiden käytöstä sekä sosiaalisesta mediasta
 • sujuvaa kirjallista ja suullista englannin kielen taitoa sekä paikallisen kielen taitoa, mikäli sitä paikkakohtaisessa ilmoituksessa vaaditaan
 • kiinnostusta korkeakoulu- ja tiedepolitiikan asioihin sekä koulutusvientiin
 • kiinnostusta verkostoitumiseen
 • kansainvälinen työ- ja opiskelukokemus tai kokemus ko. alueelta ovat eduksi

Hakemusten perusteella teemme esivalinnan, johon pääsee mukaan korkeintaan 5-10 hakijaa hakemusten määrästä riippuen. Hakemukset lähetetään edelleen kunkin maan TFK-asiantuntijalle, joka tekee lopullisen valinnan.

TFK-harjoittelupaikkojen hakeminen

Harjoittelun jatkohaku alkaa tiistaina 7.3.23 klo 14.00 ja loppuu tiistaina 21.3.23 klo 16.15. Jatkohaussa ovat mukana Etelä-Afrikka - Kiina - Intia - Singapore - Brasilia - Los Angeles.

Hakiessasi paikkoja, valitse hakulomakkeelta 'Apply for Programme' ja tämän jälkeen Team Finland Knowledge - Network. Valitse listalta se TFK-paikka, johon ensisijaisesti haluat hakea. Voit halutessasi valita vielä toisen TFK-paikan varalle. 

Tämä EDUFI-harjoittelun hakulomake ja -ohjeet aukeaa hakuajan alkaessa tiistaina 7.3.23 klo 14.00. Ennen kuin alat täyttää hakulomaketta tutustu kuitenkin ensin TFK-paikkakuvauksiin tämän sivun sivupalkeista. Hakemus täytetään englanniksi ja motivaatiokirje työskentelykielellä. Tarkista tämä vielä kunkin TFK-toimipisteen paikkatarjouksesta millä kielellä hakemus ja motivaatiokirje tehdään. Myös CV tehdään englanniksi. Opintosuoritusote voi olla suomeksi tai englanniksi.

Jaana Mutanen