Huomio! Team Finland Knowledge -verkostossa ei ole harjoittelupaikkoja syyskuun 2019 hakukierroksella.

Team Finland Knowledge -verkoston (TFK-verkosto) toimipisteitä on Washingtonissa, Pekingissä, Singaporessa, Buenos Airesissa, New Delhissä, Moskovassa ja Pretoriassa. TFK-verkosto toimii asemamaansa Suomen suurlähetystössä.

Harjoittelu sopii useiden eri alojen opiskelijoille ja opintoja pitää olla vähintään kahden vuoden ajalta. Tarkemmat vaatimukset esimerkiksi soveltuvan alan suhteen kerrotaan paikkakohtaisissa ilmoituksissa. Niistä selviää myös se, tarvitaanko harjoittelussa paikallisen kielen taitoa.

Harjoittelu kestää 6 kuukautta. Harjoittelijalle maksetaan apurahaa, jonka suuruus määräytyy kohdemaan mukaan.

Harjoittelijan tehtäviä Team Finland Knowledge-verkostossa: 

 • osallistuminen koulutus- ja tiedeyhteistyön sekä osaamisviennin edistämiseen
 • osallistuminen julkisuusdiplomatia- ja maakuvatoiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen
 • Team Finland/Team Finland Knowledge –työhön liittyvän sisällön tuottaminen edustuston viestintään ja sosiaaliseen mediaan
 • taustaselvitysten ja katsausten laatiminen kohdealueen koulutus- ja tiedemaailman ajankohtaisista asioista
 • avustaminen vierailujen ja delegaatioiden järjestelyissä
 • osallistuminen tilaisuuksiin, sekä niiden järjestelyihin ja niistä raportointi

Hakijoilta odotamme seuraavia asioita:

 • kokemusta toimistotyöstä ja/tai asiakaspalvelutehtävistä
 • hyvät taidot MS Office -ohjelmien ja Internet-hakukoneiden käytöstä sekä sosiaalisesta mediasta
 • sujuvaa kirjallista ja suullista englannin kielen taitoa sekä paikallisen kielen taitoa, mikäli sitä paikkakohtaisessa ilmoituksessa vaaditaan
 • kiinnostusta korkeakoulu- ja tiedepolitiikan asioihin sekä koulutusvientiin
 • kiinnostusta verkostoitumiseen
 • kansainvälinen työ- ja opiskelukokemus ja kokemus ko. alueelta ovat eduksi

Hakemusten perusteella teemme esivalinnan, johon pääsee mukaan korkeintaan 10 hakijaa kokonaishakemusmäärästä riippuen. Hakemukset lähetetään edelleen kunkin maan TFK-asiantuntijalle, joka tekee lopullisen valinnan.