Järjestämme yhdessä suomalaisten yliopistojen tutkijoiden kanssa talvikoulun, joka on viikon mittainen poikkitieteellinen seminaari. Talvikoulun opettajat ovat suomalaisissa yliopistoissa työskenteleviä huippututkijoita, jotka edustavat eri tieteenaloja vuosittain vaihtuvien teemojen mukaan.

Talvikoulu pohjustaa tulevaa tutkimusyhteistyötä, sillä monet sen käyneet jatko-opiskelijat ovat jatkaneet suomalaisessa tutkimusryhmässä.

Kuvituskuva opiskelijakirjastosta