Esi- ja perusopetuksen digitalisaation verkostojen verkosto on kuntaverkostojen, valtion, yritysten ja muiden keskeisten toimijoiden yhteinen verkosto, jonka tavoitteena on edistää digitalisaatiota. Verkosto toimii esi- ja perusopetuksen digitalisaation sateenvarjona. Jokainen taho tuo verkostoon oman osaamisensa ja tiedon.
Henkilö katselee videopuhelua

Esi- ja perusopetuksen verkostojen verkoston seuraava tapaaminen on 12.3.2024 Kuntatalolla Helsingissä. Ota yhteyttä, mikäli olet kiinnostunut osallistumaan tapaamiseemme.  

Verkoston tavoitteet

 1. Ylläpidämme kasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen ajantasaista kuvaa digitalisaation eri osa-alueiden tilasta Suomessa.
 2. Tuomme yhteisen dialogin kautta samaan pöytään ajankohtaisia asioita ja asetamme tavoitteita, joiden edistymistä ja saavuttamista seuraamme yhdessä.
 3. Edistämme omissa organisaatioissamme sekä tässä verkostossa ratkaisujen löytämistä ja tavoitteiden saavuttamista.
 4. Jaamme hyvin toimivia ratkaisuja ja malleja verkostossa ja sen ulkopuolella.

Verkoston pelisäännöt:

 1. Verkostojen verkosto on avoin kaikille. Kaikkien osallistujien edellytetään sitoutuvan verkoston tavoitteisiin ja pelisääntöihin. Verkostolle voivat kaikki tehdä aloitteita.
 2. Verkosto kokoontuu joustavasti mutta vähintään kaksi kertaa vuodessa. Verkostolla ei ole erillistä rahoitusta, vaan se toimii omakustanteisesti ja kokoontuu pääsääntöisesti jonkun mukana olevan organisaation tiloissa.
 3. Verkoston työstä tiedotetaan yhteisesti sovitusti, yleisluonteisesti ja avoimesti. Verkoston kokoontumisista kirjataan yhteenveto niistä aiheista joita on käsitelty.
 4. Verkoston työtä pohjustaa valmisteluryhmä, jonka kokoonpanoa voidaan tarpeen mukaan täydentää tai jäseniä vaihtaa. Vetovastuu valmistelusta kiertää vuosittain. 
 5. Verkoston kokoontumisten välillä valmisteluryhmä sitoutuu viemään eteenpäin verkostossa esille nousseita asioita.
 6. Verkostolla on käytössä OPH:n ylläpitämä työtila, jossa voidaan toimia tapaamisten välillä ja tehdä aloitteita. 
 7. Verkoston tavoitteita, pelisääntöjä ja toimintatapoja sekä verkoston toimintaa ja laajuutta arvioidaan ja kehitetään toiminnan edetessä.