Opetushallituksen ulkomaisille jatko-opiskelijoille suunnatut apurahaohjelmat EDUFI Fellowship ja Finnish Government Scholarship Pool sulautuivat yhteen 1.1.2021.
 
Finnish Government Scholarship Pool -ohjelmassa ei avata uutta hakukierrosta. 

Uusi EDUFI Fellowship -nimellä oleva ohjelma on pitkälti edeltäjänsä kaltainen. 
Linkki EDUFI Fellowship-ohjelmaan https://www.oph.fi/fi/kehittaminen/edufi-fellowship 

Uuden ohjelman apurahahaku on jatkuva, joten apurahoja voi hakea ympäri vuoden.