Kasvatus kestävään kehitykseen ja vastuullisuuteen näkyy kaikissa varhaiskasvatuksen sekä koulun käytännöissä ja ratkaisuissa. Lapsia ja nuoria kannustetaan huomioimaan tekojensa ja valintojensa vaikutuksia paikallisesti ja laajemminkin. Esimerkiksi ympäristövaikutusten arviointi on osa kaikkea oppimista ja toimintaa. Tavoitteena on aktiivinen kansalaisuus, jossa osallisuus ja halu vaikuttaa yhdistyvät kestävää tulevaisuutta rakentavaksi toiminnaksi.