Harrastamisen Suomen mallin tavoitteena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Malli on käytössä 262 kunnassa. Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää kunnille hakemusten perusteella avustusta mallin mukaisen harrastustoiminnan toteuttamiseen. 

Harrastamisen Suomen mallissa ovat mukana kaikki harrastukset: liikunta ja urheilu, taide ja kulttuuri, nuorisoala, tiede, luonto, kädentaidot ja muut harrastukset. Kuntien tulee valita ja järjestää harrastukset lasten ja nuorten kuulemisesta saatujen tietojen pohjalta. Toimintamalli suunnitellaan, rakennetaan ja kokeillaan yhdessä harrastuksia tuottavien tahojen kanssa.

Harrastamisen Suomen mallin yhteyspiste tukee kuntia ja harrastustenjärjestäjiä

Kuntien työntekijöitä ja harrastusten järjestäjiä tukee Harrastamisen Suomen mallin yhteyspiste ja sen ylläpitämä verkkosivusto harrastamisensuomenmalli.fi.

Yhteyspiste edistää kuntien ja harrastusten järjestäjien yhteistyötä, kerää ja jakaa hyviä käytänteitä sekä auttaa kuntia löytämään harrastusten järjestäjät lasten ja nuorten toivomiin harrastuksiin. 

Harrastamisensuomenmalli.fi-sivusto sisältää muun muassa

  • ohjeet ja laajan materiaalipankin kunnille sekä harrastusten järjestäjille
  • kuntien hyvät käytänteet
  • löydä harrastuksen järjestäjä -palvelun
  • tulevat tapahtumat ja webinaarien tallenteet

Yhteystiedot

Tarja Vartiainen
Koordinaattori
tarja.vartiainen [at] oph.fi (tarja[dot]vartiainen[at]oph[dot]fi), puh. 0295 331 071