Opetusalan kehitysyhteistyön osaamiskeskuksen henkilöstöä rekrytoidaan avoimella haulla.

Tietoa valmisteluvaiheesta: Maija Airas