International Student Barometer (ISB) on kansainvälisille vaihto- ja tutkinto-opiskelijoille suunnattu kysely, jolla kartoitetaan opiskelijoiden tyytyväisyyttä opintoihin, palveluihin ja elämiseen. Lisäksi tarkastellaan maahan tulon syitä ja opintojen jälkeisiä suunnitelmia.
Kuvituskuva_mimmit_koodaa

Kyselyyn osallistuu korkeakouluja useasta maasta, joten tuloksia voi verrata kansainvälisesti. Syksyn 2017 kyselyyn vastasi kaikkiaan 110 386 opiskelijaa 129 korkeakoulusta ja 17 maasta. Kyselyä tekee brittiläinen iGraduate. 

Opetushallitus (vuoteen 2016 CIMO) on koordinnoinut kyselyn kansallista osuutta vuosina 2010, 2014 ja 2017. Syksyn 2017 ISB-kyselyyn lähti Suomesta mukaan 15 korkeakoulua: 13 yliopistoa ja kaksi ammattikorkeakoulua. 

Suomen korkeakouluissa opiskelevien ulkomaalaisten opiskelijoiden vastaukset kertovat siitä, kuinka kiinnostavaa ja vetovoimaista suomalainen korkeakoulutus on. Ne antavat tietoa myös esimerkiksi maahantuloon mahdollisesti liittyvistä haasteista. 

Lisätietoa: 

Irma Garam (etunimi.sukunimi [at] oph.fi)
Joanna Kumpula (etunimi.sukunimi [at] oph.fi)