Yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset ja koulutusuudistusprosessien sykli vaikuttavat siihen, että muutoksen johtaminen ja verkostoissa toimiminen on olennainen osa kasvatus- ja koulutusalan johtajan tehtävää. Moderni oppimiskäsitys haastaa opettajia, mutta myös johtajia ja rehtoreita pohtimaan kasvatuksen ja opetuksen konkreettisia toimintatapoja, yhteisöllisyyden rakentumista sekä jokaisen lapsen, oppilaan ja opiskelijan hyvinvoinnin tukemista.

 Folk vid bordet