Varhaiskasvatuksen yksiköiden, koulujen ja oppilaitosten johtaminen on ollut viime aikoina suuressa muutoksessa erilaisten uudistusten myötä. Kuntauudistus, väestörakenteen muutos, kulttuurisen moninaisuuden lisääntyminen, työelämän ja globalisaation muutokset sekä taloudelliset haasteet aiheuttavat paikallisesti isojakin rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia. Yhteisöllinen kehittäminen ja johtaminen on nähty Opetushallituksen keskeiseksi painopisteeksi.

Johtamisen oppivan yhteisön tavoitteena on antaa tukea kasvatus- ja koulutusalan toimijoiden johtamisosaamisen kehittämiselle. Johtamisen oppivan yhteisön tehtävänä on seurata kasvatus- ja koulutusalan johtamista systeemisesti, miettiä keinoja johtamisosaamisen vahvistamiseksi sekä tarkastella johtamiskoulutuksen rakenteita. 

Johtamisen oppivassa yhteisössä mukana ovat:

 • Helsingin kaupunki, toimialajohtaja Satu Järvenkallas
 • Helsingin kaupunki, päiväkodin johtaja, Markus Ropponen
 • Hämeen ammattikorkeakoulu, yksikön johtaja Seija Mahlamäki-Kultanen
 • Kuntatyönantajat, neuvottelujohtaja Hannu Freund
 • Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM, opetusneuvos Kirsi Alila
 • Opetus- ja sivistystoimen asiantuntijat OPSIA ry., puheenjohtaja Matti Hursti
 • Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, puheenjohtaja Katariina Murto
 • Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, kehittämispäällikkö Niku Tuomisto
 • Oppiva-verkosto, puheenjohtaja Mika Mäkelä
 • Oulun kaupunki, sivistystoimenjohtaja Mika Penttilä
 • Sivistystyönantajat, toimitusjohtaja Teemu Hassinen
 • Suomen Ammattikoulutuksen johtajat SAJO ry., Maija Aaltola
 • Suomen Kuntaliitto, kehittämispäällikkö Irmeli Myllymäki
 • Suomen Kuntaliitto, kehittämispäällikkö Jarkko Lahtinen
 • Suomen Rehtorit ry SURE FIRE, puheenjohtaja Antti Ikonen
 • Turun aikuiskoulutuskeskus, Tommi Forss
 • Varhaiskasvatuksen opettajaliitto (VOL), puheenjohtaja Anitta Pakanen
 • Viikin normaalikoulun yläkoulu, rehtori Ilkka Laasonen
 • Vuoden rehtori 2020, Pekka Paappanen
 • Åbo Akademi, professori Michael Uljens

Johtamisen oppiva yhteisö kokoontuu tapaamisiin ja heillä on käytössä yhteinen sähköinen alusta. Tällä sivustolla voit seurata yhteisön toimintaa, saada tietoa tapaamisista, lukea blogeja, katsoa videoalustuksia.

Tervetuloa seuraamaan johtamisen oppivan yhteisön ydinryhmän toimintaa!

Osallistu keskusteluun Twitterissä #johtamisenoppivayhteisö

 

Alla olevat esitykset ovat edellisen kauden johtamisen oppivan yhteisön esityksiä.