Opetushallituksen organisaation uudistamiseen liittyen perustettiin vuonna 2017 kasvatuksen-, opetuksen- ja koulutusalan johtamisen tueksi ”Johtamisen oppiva yhteisö". Yhteisön tavoitteena oli antaa työkaluja ja tukea alan toimijoiden johtamisosaamisen kehittämiselle.

Yhteisöllinen kehittäminen ja johtaminen on nähty Opetushallituksen keskeiseksi painopisteeksi vuosina 2020-2023. Edellä mainittuihin seikkoihin pohjautuen Opetushallitus jatkoi vuonna 2020 yhteisön toimintaa nimellä Johtamisen oppivan yhteisön ydinryhmä.

Miksi johtamisen oppiva yhteisö perustettiin?

Varhaiskasvatuksen yksiköiden, koulujen ja oppilaitosten johtaminen on ollut viime aikoina suuressa muutoksessa erilaisten uudistusten myötä. Kuntauudistus, väestörakenteen muutos, kulttuurisen moninaisuuden lisääntyminen, työelämän ja globalisaation muutokset sekä taloudelliset haasteet aiheuttavat paikallisesti isojakin rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia.

Miltä sivistyksen tulevaisuus näyttäytyy lähivuosien aikana ja miten kansallisesti voitaisiin tukea tasavertaisesti erilaisten kuntien alan toimijoiden johtamisosaamisen kehittymistä? Miten Opetushallitus tukee johtamisosaamista?
Entä minkälaista tukea alan toimijat tarvitsevat johtamisosaamisen näkökulmasta?

Mitä ja miten Johtamisen oppiva yhteisön ydinryhmä toimii?

Johtamisen oppivan yhteistön ydinryhmän tehtävänä on laatia aloitteita kasvatus- ja koulutusalan johtamisen kehittämisestä systeemisesti, miettiä keinoja johtamisosaamisen vahvistamiseksi sekä tarkastella johtamiskoulutuksen rakenteita. Tämän lisäksi ydinryhmän tehtävänä on tarkastella hallitusohjelman 2019 (Osallistava ja osaava Suomi) tavoitteita kasvatus- ja koulutusalan johtamiseen liittyen. Ydinryhmä voi perustaa työnsä tueksi alatyöryhmiä.

Yhteisön keskeisenä tehtävänä on pohtia sitä mitä tapahtuu johtamisessa silloin, kun halutaan olla edelläkävijöitä kasvatus-, opetus- ja koulutusalan johtamisessa? Minkälaisia kansallisia toimenpiteitä ja työvälineitä tarvitaan tällöin johtamisen tueksi?

Johtamisen oppivan yhteisön ydinryhmässä mukana ovat:

 • Helsingin kaupunki, varhaiskasvatusjohtaja Satu Järvenkallas
 • Helsingin kaupunki, päiväkodin johtaja, Markus Ropponen
 • Hämeen ammattikorkeakoulu, yksikön johtaja Seija Mahlamäki-Kultanen
 • Varhaiskasvatuksen opettajaliitto (VOL), puheenjohtaja Anitta Pakanen
 • Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM, opetusneuvos Kirsi Alila
 • Opetus- ja sivistystoimen asiantuntijat OPSIA ry., puheenjohtaja Virpi Lehmusvaara
 • Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, Niku Tuomisto
 • Oulun kaupunki, sivistystoimenjohtaja Mika Penttilä
 • Sivistystyönantajat, toimitusjohtaja Teemu Hassinen
 • Suomen Ammattikoulutuksen johtajat SAJO ry., Maija Aaltola
 • Suomen Kuntaliitto, johtaja Terhi Päivärinta
 • Suomen Kuntaliitto, kehittämispäällikkö Jarkko Lahtinen
 • Suomen Rehtorit ry SURE FIRE, puheenjohtaja Antti Ikonen
 • Tampereen yliopisto, kehitysjohtaja Harri Talonen, johtamiskorkeakoulu
 • Turun aikuiskoulutuskeskus, Tommi Forss
 • Viikin normaalikoulun yläkoulu, rehtori Ilkka Laasonen
 • Åbo Akademi, professori Michael Uljens

Johtamisen oppiva yhteisö kokoontuu tapaamisiin ja heillä on käytössä yhteinen sähköinen alusta. Tällä sivustolla voit seurata yhteisön toimintaa, saada tietoa tapaamisista, lukea blogeja, katsoa videoalustuksia.

Tervetuloa seuraamaan johtamisen oppivan yhteisön ydinrymän toimintaa!

Osallistu keskusteluun Twitterissä #johtamisenoppivayhteisö

 

Alla olevat esitykset ovat edellisen kauden johtamisen oppivan yhteisön esityksiä.