Varhaiskasvatuksen yksiköiden, koulujen ja oppilaitosten johtaminen on ollut viime aikoina suuressa muutoksessa erilaisten uudistusten myötä. Euroopan turvallisuustilanne, väestörakenteen muutos, kansainvälistyminen, työelämän ja globaalit muutokset sekä taloudelliset haasteet aiheuttavat paikallisesti isojakin rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia. 

Johtamisen oppivan yhteisön tavoitteena on antaa tukea kasvatus- ja koulutusalan toimijoiden johtamisosaamisen kehittämiselle.

Johtamisen oppivan yhteisön tehtävänä on seurata kasvatus- ja koulutusalan johtamista systeemisesti, miettiä keinoja johtamisosaamisen vahvistamiseksi sekä tarkastella johtamiskoulutuksen rakenteita.

Johtamisen oppivassa yhteisössä mukana ovat:

 • Helsingin kaupunki, toimialajohtaja Satu Järvenkallas
 • Helsingin kaupunki, päiväkodin johtaja, Markus Ropponen
 • Hämeen ammattikorkeakoulu, yksikön johtaja Seija Mahlamäki-Kultanen
 • Kuntatyönantajat, neuvottelujohtaja Hannu Freund
 • Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM, opetusneuvos Kirsi Alila
 • Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM, opetusneuvos Erja Vitikka
 • Opetus- ja sivistystoimen asiantuntijat OPSIA ry., puheenjohtaja Matti Hursti
 • Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, puheenjohtaja Katariina Murto
 • Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, kehittämispäällikkö Niku Tuomisto
 • Oppiva-verkosto, puheenjohtaja Mika Mäkelä
 • Oulun kaupunki, sivistystoimenjohtaja Mika Penttilä
 • Sivistystyönantajat, politiikan ja vaikuttamisen johtaja, Heikki Kuutti Uusitalo
 • Suomen Ammattikoulutuksen johtajat SAJO ry., kuntayhtymäjohtaja Kari Puumalainen
 • Suomen Kuntaliitto, kehittämispäällikkö Irmeli Myllymäki
 • Suomen Kuntaliitto, kehittämispäällikkö Jarkko Lahtinen
 • Suomen Rehtorit ry SURE FIRE, puheenjohtaja Antti Ikonen
 • Turun aikuiskoulutuskeskus, Tommi Forss
 • Varhaiskasvatuksen opettajaliitto (VOL), puheenjohtaja Anitta Pakanen
 • Viikin normaalikoulun yläkoulu, rehtori Ilkka Laasonen
 • Vuoden rehtori 2020, Pekka Paappanen
 • Åbo Akademi, professori Michael Uljens

Tervetuloa seuraamaan johtamisen oppivan yhteisön toimintaa!

Lukuvuoden 2022-2023 teemoina Johtamisen oppivassa yhteisössä on ollut muun muassa koulutus ja johtaminen tulevaisuudessa, johtajien hyvinvointi ja tietojohtaminen. 

Opetushallitus koordinoi myös muita johtajuusverkostoja kuten sivistyshallinnon johtajien ja asiantuntijoiden verkosto, Majakka-rehtoriverkosto, aamu- ja iltapäivätoiminnan johtaja ja kehittäjät -verkosto sekä ammatillisen koulutuksen johdon verkosto.
 

Osallistu keskusteluun Twitterissä #johtamisenoppivayhteiso

 

Lisätietoja:

Opetusneuvos Pia Kola-Torvinen, etunimi.sukunimi [at] oph.fi (etunimi[dot]sukunimi[at]oph[dot]fi)

Opetusneuvos Tiina Luomanen, etunimi.sukunimi [at] oph.fi (etunimi[dot]sukunimi[at]oph[dot]fi)