Tälle sivulle olemme listanneet joitakin julkaisuja, jotka liittyvät Suomen kielen ja kulttuurin opintoihin ulkomaisissa yliopistoissa ja/tai jotka ovat meidän rahoittamiamme.

Ekologinen näkökulma s2-pedagogiikkaan monimediaisissa ympäristöissä Suomen kielen ja kulttuurin opetuksessa ulkomaisissa yliopistoissa 
Meri Luoman maisterintutkielma. Jyväskylän yliopisto, 2019.
Linkki Jyväskylän yliopiston julkaisuarkistoon: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/64935

How do different countries support studies of their language and culture in foreign universities?
Krista Heikkilä ja Leena Kärnä. Opetushallitus, 2021.
Linkki Opetushallituksen julkaisuihin: https://www.oph.fi/en/statistics-and-publications/publications/how-do-different-countries-support-studies-their-language

Korkeakoulun penkiltä kääntäjäksi.FILIn harjoittelusta kirjallisuuden kääntämisen ammattilaiseksi
Pinja Rosenbergin opinnäytetyö. Humanistinen ammattikorkeakoulu, 2018.
Linkki Theseus-tietonkantaan: https://www.theseus.fi/handle/10024/156168

Miten eri maat tukevat oman kielensä ja kulttuurinsa opintoja ulkomaisissa yliopistoissa
Krista Heikkilä ja Leena Kärnä. Opetushallitus, 2021.
Linkki Opetushallituksen julkaisuihin: https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/miten-eri-maat-tukevat-oman-kielensa-ja-kulttuurinsa-opintoja

Päättymätön projekti III – kirjoitettua vuorovaikutusta eri S2-foorumeilla
Toim. Sirkku Latomaa ja Yrjö Lauranto. Helsingin yliopisto, Kakkoskieli 9, 2020.
Linkki Helda-tietokantaan: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/317706

Päättymätön projekti: Näkökulmia suomen kielen opetukseen
Toim.Yrjö Lauranto ja Marjut Vehkanen. Nykysuomen seura, 2011.
Voit ladata tiedoston alla olevasta kohdasta Liitteet.

Päättymätön projekti: Puhetta eri S2-foorumeilla
Toim. Yrjö Lauranto ja Marjut Vehkanen. Helsingin yliopisto, Kakkoskieli 7, 2014.
Linkki Helda-tietokantaan: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/135590

Suomalaisen kirjallisuuden ABC. Tutkimus, kääntäminen ja opetus ulkomaisissa yliopistoissa
Toim. Mika Hallila ja Lukasz Sommer. Varsova, 2017.
Voit ladata tiedoston alla olevasta kohdasta Liitteet.

Suomen kielen ja kulttuurin lehtorit maailmalla - Ulkomaanlehtoriyhdistys 50 vuotta
Toim. Tiina Nahkola, Tanja Seppälä, Veera Suikkari ja Susanna Virtanen. Ulkomaanlehtoriyhdistys ry, 2021.
Linkki Helda-tietokantaan: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/332968

Ulkomaisten yliopistojen opiskelijoiden saama hyöty suomen kielen opinnoista ja CIMOn ohjelmista
Leena Kärnä. Opetushallitus, 2017.
Linkki Opetushallituksen julkaisuihin: https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/ulkomaisten-yliopistojen-opiskelijoiden-saama-hyoty-suomen-kielen