Tälle sivulle olemme listanneet joitakin julkaisuja, jotka liittyvät Suomen kielen ja kulttuurin opintoihin ulkomaisissa yliopistoissa ja/tai jotka ovat meidän rahoittamiamme.

Ekologinen näkökulma s2-pedagogiikkaan monimediaisissa ympäristöissä Suomen kielen ja kulttuurin opetuksessa ulkomaisissa yliopistoissa 
Meri Luoman maisterintutkielma. Jyväskylän yliopisto, 2019.
Linkki Jyväskylän yliopiston julkaisuarkistoon: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/64935

How do different countries support studies of their language and culture in foreign universities?
Krista Heikkilä ja Leena Kärnä. Opetushallitus, 2021.
Linkki Opetushallituksen julkaisuihin: https://www.oph.fi/en/statistics-and-publications/publications/how-do-different-countries-support-studies-their-language

Joutsen - Svanen 2016. Kotimaisen kirjallisuudentutkimuksen vuosikirja. Toim. Harri Veivo. 2016
https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/134013/Joutsen__2016.pdf?sequence=5&isAllowed=y

Korkeakoulun penkiltä kääntäjäksi.FILIn harjoittelusta kirjallisuuden kääntämisen ammattilaiseksi
Pinja Rosenbergin opinnäytetyö. Humanistinen ammattikorkeakoulu, 2018.
Linkki Theseus-tietonkantaan: https://www.theseus.fi/handle/10024/156168

Miten eri maat tukevat oman kielensä ja kulttuurinsa opintoja ulkomaisissa yliopistoissa
Krista Heikkilä ja Leena Kärnä. Opetushallitus, 2021.
Linkki Opetushallituksen julkaisuihin: https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/miten-eri-maat-tukevat-oman-kielensa-ja-kulttuurinsa-opintoja

Päättymätön projekti III – kirjoitettua vuorovaikutusta eri S2-foorumeilla
Toim. Sirkku Latomaa ja Yrjö Lauranto. Helsingin yliopisto, Kakkoskieli 9, 2020.
Linkki Helda-tietokantaan: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/317706

Päättymätön projekti: Näkökulmia suomen kielen opetukseen
Toim.Yrjö Lauranto ja Marjut Vehkanen. Nykysuomen seura, 2011.
Voit ladata tiedoston alla olevasta kohdasta Liitteet.

Päättymätön projekti: Puhetta eri S2-foorumeilla
Toim. Yrjö Lauranto ja Marjut Vehkanen. Helsingin yliopisto, Kakkoskieli 7, 2014.
Linkki Helda-tietokantaan: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/135590

S2-oppijan mielipidekirjoituksen sujuvuus maallikoiden ja S2-opettajien arvioimana, Marjaana Göös ja Mari Karppinen
Pro gradu, Jyväskylän yliopisto, 2014
https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/44402/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201410102965.pdf?sequence=1.

Suomalainen metallimusiikki oppimismotivaation luojana suomen kielen oppimisessa, Andrea Balogh
Pro gradu, Jyväskylän yliopisto, 2012
https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/40839/URN:NBN:fi:jyu-201301301140.pdf?sequence=1

Suomalaisen kirjallisuuden ABC. Tutkimus, kääntäminen ja opetus ulkomaisissa yliopistoissa
Toim. Mika Hallila ja Lukasz Sommer. Varsova, 2017.
Voit ladata tiedoston alla olevasta kohdasta Liitteet.

Suomen kielen ja kulttuurin lehtorit maailmalla - Ulkomaanlehtoriyhdistys 50 vuotta
Toim. Tiina Nahkola, Tanja Seppälä, Veera Suikkari ja Susanna Virtanen. Ulkomaanlehtoriyhdistys ry, 2021.
Linkki Helda-tietokantaan: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/332968

Suomenopettajien kielivalinnat: käytännöt, motiivit, käsitykset, Leo Jäppinen
Pro gradu, Helsingin yliopisto, 2014 
Suomenopettajien kielivalinnoista luokkahuoneessa. Vastaajina mm. Marin, Mordvan ja Udmurtian valtionyliopistoissa viime vuosina toimineita suomen kielen opettajia (4 paikallista, 8 suomalaista).
http://hdl.handle.net/10138/135786

Ulkomaisten yliopistojen opiskelijoiden saama hyöty suomen kielen opinnoista ja CIMOn ohjelmista
Leena Kärnä. Opetushallitus, 2017.
Linkki Opetushallituksen julkaisuihin: https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/ulkomaisten-yliopistojen-opiskelijoiden-saama-hyoty-suomen-kielen