Opetushallitus on koonnut tietopaketin Ukrainan korkea-asteen koulutuksesta. Korkeakoulut ja niiden henkilöstö löytävät sivuilta tietoa siitä, millaisesta koulutustaustasta ukrainalaiset opiskelijat Suomeen saapuvat.
kuvituskuvassa ihmisiä palaverissa

Koonnin lähteinä on käytetty pääasiassa Ukrainan opetus- ja tiedeministeriön sekä ENIC-NARIC-verkoston (National Academic Recognition Information Center) verkkosivuja sekä muita yksittäisiä lähteitä. ENIC-NARIC-verkosto on Euroopan unionin, Euroopan neuvoston ja Unescon yhteinen verkosto, jonka tarkoituksena on helpottaa ja edistää koulutuksen tiedonvaihtoa ja ulkomailla suoritettujen tutkintojen tunnustamista. Opetushallitus on Suomen ENIC-NARIC-keskus.   

Eri lähteistä koottua tietoa on vertailtu ja tarkistettu. On kuitenkin mahdollista, että käy ilmi, että lähteiden tiedoissa on epätarkkuuksia. Päivitämme sivuja, jos tiedot tarkentuvat, tai saamme uutta tietoa  

Tekstissä käytetään termejä korkeakoulutus ja korkea-asteen koulutus. Ukrainassa on käytössä tutkintotaso, niin sanottu short-cycle eli lyhyttutkinto, jolle ei löydy vastaavuutta suomalaisessa järjestelmässä. Kun tutkinnoista puhutaan ja mukana on tällaisen tutkintotason koulutusta, käytetään ilmaisua korkea-asteen tutkinto, sillä näitä tutkintoja ei voi rinnastaa suomalaisen korkeakoulututkintoon eikä käyttää saman tutkintotason nimeä.