Varhaiskasvatuksen ja koulutuksen järjestämisessä ei ole enää voimassa aikaisempien lukuvuosien väliaikaisia säännöksiä tai suosituksia.

Kuvituskuva, koululaisia kulkemassa rappusia

Päivitetty 6.6.2023

Lukuvuodesta 2022–2023 alkaen varhaiskasvatus, esiopetus, perusopetus, lukiokoulutus, ammatillinen koulutus, vapaa sivistystyö sekä taiteen perusopetus järjestetään normaaliolojen lainsäädännön mukaisesti. 
Tämä tarkoittaa sitä, että lukuvuosina 2020–2021 ja 2021–2022 koronavirustilanteen vuoksi säädetyt ja voimassa olleet väliaikaiset lainsäädännölliset muutokset eivät ole enää voimassa:

  • Perusopetuslain 20 a §:n voimassa olo päättyi 31.7.2022. Perusopetus järjestetään siis lähiopetuksena, eikä siirtyminen sen poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin eli etäopetukseen ole enää 1.8. 2022 alkaen mahdollista.
  • Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 52 §:n 3 momentin voimassa olo päättyi 31.7.2022. Ammatillisen koulutuksen näytöissä palataan normaaliin ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 52 §:n mukaiseen menettelyyn.  
  • Vapaan sivistystyön kansanopistojen etäopetuksen järjestämistä koskevan väliaikaisen asetuksen voimassa olo päättyi 31.8.2022.
  • Tartuntatautilain väliaikaisen 58 c §:n soveltaminen päättyi 30.6.2022 varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa, ammatillisessa koulutuksessa, vapaassa sivistystyössä ja taiteen perusopetuksessa. Pykälässä oli säädetty velvollisuudeksi järjestää käsienpesumahdollisuus ja riittävä väljyys. Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinninlaitos THL antoivat 1.3.2022 varhaiskasvatusta, kouluja, oppilaitoksia ja korkeakouluja varten terveysturvallisuutta koskevat suositukset.. Suosituksen voimassaolo päättyi 30.6.2022. OKM ja THL antoivat 30.8.2021 taiteen perusopetusta koskevat suositukset lasten ja nuorten terveysturvallisen harrastustoiminnan järjestämiseen. Tämänkin suosituksen voimassaolo päättyi 30.6.2022. Vastaavia suosituksia koronavirustilanteeseen ei ole voimassa varhaiskasvatukselle, esi- ja perusopetukselle, lukiokoulutukselle, ammatilliselle koulutukselle, vapaalle sivistystyölle ja taiteen perusopetukselle. 
  • Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus ovat korona-aikana suositelleet, että riskiryhmäläiset ja heidän perheenjäsenensä huomioitaisiin, kun tehdään perusopetuslain 18 §:n mukaisia päätöksiä erityisistä opetusjärjestelyistä. Suositukset eivät ole enää voimassa. Perusopetuslain 18 §:ä sovelletaan normaaliolojen mukaisesti ja terveydelliset syyt voi olla syy erityisiin opetusjärjestelyihin.