Dialogeja tasa-arvosta -logo

Koulutuksellisen tasa-arvon ulottuvuuksia eri puolilla Suomea

Koulutuksellisen tasa-arvon vahvistaminen edellyttää monien näkökulmien huomioimista. Näitä tarkasteltiin dialogeja tasa-arvosta -tilaisuuksissa, joita Opetushallitus yhdessä aluetoimijoiden kanssa järjesti syksyn 2018 ja alkuvuoden 2019 aikana eri puolilla Suomea. Tilaisuuksissa pohdittiin, miten koulutuksellinen tasa-arvo toteutuu Suomessa nyt, ja mikä edistää tai estää koulutuksellisen tasa-arvon toteutumista.