Lapsen oikeuksien ja lapsistrategian sivusto opettajille ja muille koulutuksen ja kasvatuksen ammattilaisille julkaistaan alkuvuonna 2023. Sivustolla on runsaasti uutta materiaalia valmiista suunnitelmista opetusvideoihin eri ikäisten lasten opetukseen kymmenellä eri kielellä.
Lapsi katsoo kaukaisuuteen isolla kaukoputkella.

YK:n lapsen oikeuksien sopimus velvoittaa valtion varmistamaan, että lapset ja nuoret saavat tietoa omista oikeuksistaan. Opetushallituksen uusi lapsen oikeuksien sivusto vahvistaa lapsen oikeuksia käsittelevien oppimateriaalien ajantasaisuutta ja kattavuutta. Sivustolla tuodaan esiin myös kansallisen lapsistrategian linjaukset ja tavoitteet.

Sivusto julkaistaan helmikuussa 2023. Kymmenen eri kieliversion avulla varmistetaan, että lapsistrategiaa koskeva tieto on mahdollisimman laajasti saatavilla. Sivusto on suunnattu varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opettajille, rehtoreille ja muille koulutuksen ammattilaisille. Materiaali on hyödyllistä myös oppilaille, opiskelijoille ja huoltajille.

Uusi sivusto

  • sisältää valmista opetuskäytössä testattua oppimateriaalia varhaiskasvatukseen, peruskouluun ja toiselle asteelle
  • esittelee lapsen oikeuksia uusien opetusvideoiden avulla eri ikäryhmille sopivilla tavoilla
  • antaa runsaasti ajantasaista taustamateriaalia opettajille lasten oikeuksista
  • sisältää esittelyvideon lapsen oikeuksista ja lapsistrategiasta vanhempainiltoihin
  • lisää lasten, oppilaiden ja opiskelijoiden sekä huoltajien ymmärrystä ja tietoisuutta lasten oikeuksista.

Kaikki materiaali käännetään seuraaville kielille: ruotsi, englanti, pohjoissaame, koltansaame, inarinsaame, selkosuomi, venäjä, eesti, arabia ja somali.

Materiaalin suunnittelussa ja toteutuksessa on mukana runsaasti lapsia ja nuoria edustavia järjestöjä, kuten MLL, LSKL, Unicef, Pelastakaa Lapset ry, lapsiasiainvaltuutetun toimisto ja tasa-arvovaltuutetun toimisto. Materiaalissa on huomioitu myös haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja nuorten äänet. Opetusvideoilla ääneen pääsevät lasten ja nuorten lisäksi myös eri alojen asiantuntijat.

Lisätietoa

Erityisasiantuntija Tiina M. Kärkkäinen

Opetushallitus

Kehittämisen tuki

etunimi.sukunimi(at)oph.fi