Lapsi- ja perhepalvelujen uudistaminen on monialaista yhteistyötä. Hallinnonalat, eri alojen ammattilaiset sekä lapset, nuoret ja perheet yhdistävät tietonsa ja taitonsa uudella tavalla vastaamaan nykyistä paremmin ja varhaisemmassa vaiheessa lasten, nuorten ja perheiden tarpeisiin.
Kuvituskuva, tytöt naureskelevat yhdessä
Hyvinvoivat lapset ja nuoret oppivat ja kasvavat.

Opetushallitus kehittää lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukea monialaisesti opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM), sosiaali-ja terveysministeriön (STM) sekä terveyden ja hyvinvonnin laitoksen (THL) kanssa. Yhteisen lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman (LAPE-hanke 2016-2018) teemat, tulokset ja aloitetut kehittämistoimet jatkuvat edelleen mm. LAPE -akatemiassa, verkostoissa, hankkeissa sekä opetussuunnitelmien ja lakien toimeenpanossa.