Tämän sivun hankkeen hallinninointiohjeet koskevat KA104 hankkeita, jotka on myönnetty viimeistään 2020 hakukierroksella.

Kun hankkeellesi on myönnetty EU-rahoitus, saat Opetushallituksesta ohjeet hankkeen toimeenpanoon, hallinnointiin ja raportointiin. Näiden avulla onnistut hankkeen hallinnossa.

Sopimusten laatiminen ja toiminnan eri vaiheiden dokumentointi ovat keskeinen osa hankkeissa tehtävää kansainvälistä yhteistyötä ja toiminnan laadunvarmistusta. Saat tukea Opetushallituksen aikuiskoulutustiimiltä koko hankekautesi ajan.

Hankkeen toimintakauden alussa allekirjoitetaan rahoitussopimus, johon sisältyy useita liitteitä (I-VI).