Opetushallituksen koordinoiman Loisto -kehittämisverkoston tavoitteena on vahvistaa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen alueellista ja kansallista kehittämistä. Loisto-kehittämisverkosto tukee varhaiskasvatussuunnitelmien ja esiopetuksen opetussuunnitelmien toimeenpanoa paikallisella tasolla vahvistaen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen pedagogiikkaa, toimintakulttuuria, johtamista sekä seurantaa ja arviointia.

Kuvituskuva: Lapset syövät eväitä retkellä