Opetushallituksen koordinoiman Loisto -kehittämisverkoston tavoitteena on vahvistaa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen alueellista ja kansallista kehittämistä. Loisto-kehittämisverkosto tukee varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden toimeenpanoa paikallisella tasolla vahvistaen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen paikallisia opetussuunnitelmia, pedagogiikkaa, toimintakulttuuria, johtamista sekä seurantaa ja arviointia.

Kuvituskuva: Lapset syövät eväitä retkellä
Liitteet