Päivitetty 30.3.2022: Tekstitarkennuksia.

Tämä päivittyvä materiaali on laadittu tukemaan Ukrainan kriisitilanteen käsittelyä perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa. Tälle sivulle on koottu materiaalia joidenkin oppiaineiden opetussuunnitelmien mukaisiin kohtiin, joissa Ukrainan kriisiä voisi käsitellä. Ajankohtaista aihetta voi käsitellä myös muissa oppiaineissa. Materiaalia voi hyödyntää tarkoituksenmukaisella ja eri ikäisille sopivalla tavalla.

Ukrainan kriisiin liittyviä perustietoja ja sen herättämiä kysymyksiä voidaan käsitellä luontevasti osana perusopetuksen ja lukiokoulutuksen arkista toimintaa. Materiaalin tavoitteena on varmistaa se, että jokaisella oppilaalla ja opiskelijalla on mahdollisuus opetussuunnitelmien perusteiden mukaisessa opetuksessa keskustella ja saada perustietoja Ukrainan kriisistä ja sen vaikutuksista Suomen tilanteeseen.

Useimpien oppiaineiden opetuksessa kriisiin liittyviä aiheita ja ilmiöitä voidaan käsitellä monipuolisesti erilaisia työtapoja ja lähdeaineistoja käyttäen. Tavoitteena on antaa oppilaille ja opiskelijoille tietoa kriisistä ja sen taustoista sekä välineitä omien ajatusten, tunteitten ja pelkojen käsittelyyn. 

Henkilöstön tehtävänä on kriisitilanteessa luoda ja tukea turvallisuudentunnetta ja ylläpitää mahdollisimman tavallista arkea oppilaille ja opiskelijoille. Henkilöstö tuntee parhaiten oman koulunsa oppilaat ja opiskelijat sekä heidän tilanteensa ja osaa valita omassa toiminnassa hyödynnettävät sisällöt, käsittelyn laajuuden ja mahdollisen työnjaon esimerkiksi oppiaineittain tai opettajittain. Opiskeluhuoltopalveluista on mahdollista saada tukea kriisin käsittelyyn.

Kriisin käsittelyn lisäksi on tärkeää huolehtia myös siitä, että ahdistavan tilanteen vastapainoksi oppilaat ja opiskelija saa riittävästi myös muuta toimintaa, joka ohjaa ajatukset ja mielen muuhun, iloiseen ja tulevaisuususkoa luovaan toimintaan.