Kouluyhteisön arjessa opetus ja opiskeluhuolto kulkevat käsi kädessä, ja hyvinvointityö on olennainen osa jokaisen oppilaiden parissa työskentelevän aikuisen tehtävänkuvaa. Opiskeluhuolto edistää niin yksittäisten oppilaiden kuin koko kouluyhteisön osallisuutta, hyvinvointia ja turvallisuutta. Ukrainasta Suomeen paenneiden lasten ja nuorten aloittaminen perusopetuksessa edellyttää yhteistä keskustelua kouluyhteisön toimintatavoista, ja niitä tarkistetaan tarvittaessa. Opiskeluhuollosta säädetään oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa, ja 1.8.2023 alkaen opetuksen järjestäjällä tulee olla käytössään uusi opetuksen järjestäjän opiskeluhuoltosuunnitelma. Lain muutoksen edellyttämän perusteuudistuksen yhteydessä myös perusopetuksessa on siirrytty oppilashuolto-termin sijaan käyttämään käsitettä opiskeluhuolto.

Poika miettii tietokoneen ääressä

Päivitetty 12.6.2023