Valtakunnallinen Reimari-kehittämisverkosto vahvistaa varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2022) ja esiopetussuunnitelman perusteiden (2014) mukaista kielellisen ja kulttuurisen moninaisuuden sekä kielitietoista kasvatusta ja opetusta varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Tältä sivulta saat lisätietoa Reimarin toiminnasta.
Kuvituskuva, poika leikkimässä pallolla

Varhaiskasvatus ja esiopetus on osa kulttuurisesti muuntuvaa ja monimuotoista yhteiskuntaa, jossa kielellinen ja kulttuurinen moninaisuus nähdään voimavarana. Varhaiskasvatuksella ja esiopetuksella on keskeinen rooli lapsen ja perheen kotouttamisessa sekä esimerkiksi kielitaidon edistämisessä ja osallisuuden vahvistamisessa. Maahanmuuton yleistyessä on vieras- ja monikielisten lapsen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen järjestäminen sekä lapsen kielellisen kehityksen edistäminen ja kulttuurisen moninaisuuden tukeminen entistä ajankohtaisempaa.