Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT) ja CIMO (vuodesta 2017 lähtien OPH) ovat tarkastelleet selvityshankkeessa, minkälaisia kustannuksia ja taloudellisia hyötyjä ulkomaalaisista opiskelijoista Suomelle koituu.
Kuvituskuva, kulttuurinähtävyys

Ulkomaalaisten korkeakouluopiskelijoiden määrä Suomessa on kasvanut nopeasti: heitä opiskelee jo noin 20 000. Noin 45 % korkeakoulututkinnon suorittaneista ulkomaalaisista työskentelee Suomessa vuoden kuluttua valmistumisestaan.